2023 ekonomik açıdan vatandaşın belini büktü… Fahiş fiyatlar, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı yılın son ayına kadar hızla tırmandı.  Yükselen enflasyon, faiz artışı, gelir uçurumunu artırırken, ekonomideki kriz ülkeyi derinden sarstı. Peki 2024’te bu olumsuz gidişat devam edecek mi? Vatandaşı, iş dünyasını ve piyasaları neler bekliyor? Tüm bu soruların yanıtını astrolog Öner Döşer cevapladı…

PARA PİYASALARI ÇALKANTILI

2024 yılının ikinci yarısı, özellikle de sonbahar ayları, resesyonun derinleşeceği, kü­resel ticarette daralma yaşa­nacağı zamanlar olabilir. 2025 yılında global çapta resesyon­dan çokça bahsedeceğiz. Ge­zegen döngülerinin yanı sıra güneş döngülerinin de ticaret döngüleriyle ve piyasalardaki değişimlerle ilişkili olduğu bi­linmektedir. Başlamak üzere olan 25. Güneş Döngüsü’nün, hali hazırda başlayan ekono­mik değişimleri tetiklemesini, değişimi hızlandırmasını bekleyebiliriz. Bu sürecin en önemli dönemi, 2024 yılında Jüpiter-Uranüs’ün Boğa bur­cundaki kavuşumunun en etkili olduğu ilkbahar aylarında, 2024 yılı sonunda güneş maksimum dönemine gir­memizle paralel bir şekilde Plüton’un artık nihai olarak Kova burcuna geçmesiyle başlayacak. 2024 dünya ve Türkiye ekonomisinin zorlu bir yılı olacak. İşsizlik oranları daha da artabilir. Bankalarla ilgili büyük sıkıntılara, bazı şirketlerin çöküşüne ve para piyasalarında çalkantılara şahit olabiliriz. 2024 yılında finansal dağılımın adil olması konusu çok önemli olacak. Hak talepleri, protestolar artacak. Eşitlikçi, insani açı­dan gelişkin bir ekonomi sisteminin sağlanması gerek­liliğinin vurgu kazanacağı bir yıl olacak.

JÜPİTER URANÜS KAVUŞUMU VE EKONOMİK KRİZLER

Jüpiter ve Uranüs’ün 14 yılda bir farklı burçlardaki kavuşum tarihlerine bakıldığında bu kavuşuma yakın zamanlarda patlak veren ekonomik krizler, depresyon ve buhran ile olan ilişkileri dikkat çekiyor. Jupiter ve Uranüs’ün zamanımıza yakın tarihte iki kez boğa burcunda kavuşumunu 1858 ve 1941 yıllarında deneyimledik. Mayıs 1858’deki Jüpiter ve Uranüs’ün 29 derece Boğa burcundaki kavuşumu civarında kapitalizmin ilk küresel buhranı olarak kabul edilen 1857-58 Büyük Krizi yaşandı. Jüpiter finansal konuların genel göstergesidir ve geniş alana yayılma ile alakalıdır. Uranüs de çalkantı ile gelen önemli yön değişimleriyle alakalıdır. Bu yıl nisan ayında bu ikisinin kavuşum yapacağı Boğa burcu maddi güvence ve istikrarı temsil eder. Ekonomik istikrarsızlık ve çalkantı, küresel depresyon olasılığı istatistik ve bahsettiğimiz sebeplere bağlı olarak 2024 yılı ilkbahar aylarında hayli yüksektir.

BORSADA İNİŞ ÇIKIŞLAR OLABİLİR

2024 yılı Aralık ayında Türkiye astroloji haritasının 2. evinde gerileyecek olan Mars, halkımızın ekonomik koşullarında gerilemeye ve zorlanmaya işaret etmekte. Gerileme esnasında ülkemiz astrolojik haritasının 5. evindeki gezegenlere sert açılar yapacağından, gerilemeden biraz öncesinden, kasım ayından başlayarak, borsa ve benzeri risk içeren spekülatif yatırım araçlarında beklenmedik iniş-çıkışlar yaşanabilir. İhracatta Tükiye’nin Avrupa’ya alternatif yaratması gerekir. Çünkü Avrupa’da ekonomik daralma ve resesyon çok konuşulacak.

BANKALAR YAPILANMAYA GİRECEK

Ocak 2024’te Kova burcuna yeniden girişini yapacak Plüton’un Oğlak burcunu tamamlayacağı 2024 yılı Kasım ayına kadarki dönem bankacılık sektörünün yapılanma dönemi olacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası arenada bazı büyük bankaların batışına, kapanmasına şahit olabiliriz. Zira, bankacılık sisteminde büyük revizelerle birlikte ciddi sıkışıklıklar öngörüyorum. Plüton’un tamamen Kova burcunda ilerleyeceği 2024-2044 yılları arasında bankacılık için kooperatif çözümler ortaya atılabilir, kooperatif bankacılığı gelişebilir. Tarımsal kooperatiflerin gelişimine de tanıklık edebiliriz.

Öner Döşer 2024’te Türkiye’yi neler beklediğini Hande Zeyrek'e anlattı.

HANGİ SEKTÖRLER ZORLANACAK?

SATÜRN’ün Balık burcundan geçişi Türkiye astroloji haritasının 9. evine denk düştüğü için, ihracat sektöründe büyümenin yavaşlaması söz konusu olabilir. Avrupa’da resesyon baskısı devam edeceğinden, ih­racatını ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapan ülkemiz için dış ticarette düşüş olası­dır. Türkiye ihracatçısının alternatif araması­nı gerektirecek gelişmeler beklenebilir. İlaç sanayiinde ilkbahar aylarından başlayarak sıkıntı, daralma, tedarik zorluğu yaşanabilir. Tedarikli olunmasında fayda görüyorum. Bazı ilaçların satışının yanı sıra, alkol satışı konusunda da bazı kısıtlamalara gidilebilir, yükümlülük ve prosedürler artırılabilir.

GAYRİMENKUL FİYATLARINDA GERİLEME

2023’te en çok konuşulan konulardan biri gayrimenkul fiyatla­rıydı. Gayrimenkul fiyatlarında, diğer yatırım araçlarına nazaran, bir gerileme veya artışın yavaşlamasını görebiliriz. Bunu özellikle 2024 yılı sonlarından itibaren bekleyebiliriz.

ALTININ VE GÜMÜŞÜN YILI!

2024 yılı altının uzun süreli yükselişinin kendini belli ede­ceği bir yıl olacak diyebiliriz. Bağlı olarak gümüş fiyatlarında da yükseliş bekleyebiliriz. Gümüşte zirvenin asıl 2025’in ikin­ci yarısından itibaren geleceğini tahmin ediyorum.

KRİPTO VE DİJİTAL PARALAR

Mart-mayıs arasındaki dönem kripto paralar, özellikle de Bitcoin açısından şanslı bir dönem olarak görülebilir. Jüpiter ve Uranüs’ün tam 21 Nisan’daki kavuşumundan itibaren yükseliş daha da belirginleşebilir. 8 Mayıs’taki yeniay civarından itibaren enteresan yükselişler görebiliriz.

E-TİCARET YÜZ GÜLDÜRECEK

Plüton’un 2024 yılından itibaren geçişine başlayacağı Kova burcu kapsamına giren platin de bu yıldan itibaren yatırımcısına daha fazla kazandırabilir. Lityum önümüzdeki yıllarda önem kaza­nacak. Keşfi esnasında Jüpiter-Uranüs kavuşumu var ve bu kavuşum 2024 bahar aylarında tekrarlıyor. Uzun vadeli yatırım düşünenlerin yeni gözdesi olabilir. E-ticaret ve turizmde bu yıl yüzümüz gülecek. Özellikle e-ticaret alanında bu yıldan itiba­ren önemli gelişmeler kaydedilebilir, öne çıkan ülkeler arası­na girebiliriz.

BÜYÜK RİSKLERDEN KAÇININ!

Yılın ilk yarısında başarı sağlamak için şu tavsiyeleri aklımızda tutabiliriz: Sağlamcı ve temkinli olun. Büyük riskler almaktan kaçının. Uygun fiyatlı arsa, arazi satın alma şansı bulursanız değerlendirin. Toprak ve tahıl ürünlerine yönelik yatırımlar yapılabilir. Fiziksel ve maddi güvencenize önem verin. Yılın ikinci yarısında ise başarı sağlamak için şunlar dikkate alınabilir: Kararlarınızda esnek olun, şartlara göre davranmayı prensip edinin; değişikliklere ve alternatif iş birliklerine açık kapı bırakın. Bir işverenseniz, çalışanınızla birlikte çözüm üretme konusunda istekli ve iş birlikçi olun. Araştırmacı olun, öğrenme merakınızı ve şevkinizi yüksek tutun, yeni bilginin ve gelişmelerin peşinden gitmekten çekinmeyin. Çok yönlü olun, birkaç şeyle birden başa çıkabilme kabiliyetinizi geliştirin. Ama bunu yaparken dağılmayın ve odak noktanızı kaybetmeyin. Sabit bir konumda çalışmaktansa, ortam değiştirebilmenize imkân tanıyan işleri tercih etmek sizi daha verimli kılacaktır.

İş dünyası krizden korunmak için neler yapmalı?

2024’te resesyon, ekonomik kriz gibi kavramlar daha yoğun konuşulacak. Kriz yönetme becerisi gelişmiş, çabuk koordine olan ve hızlı kararlar alanlar, kısa vadeli ve günün getirdiklerine göre karar değiştirmeleri iyi yapabilenler, kısa dönemli bütçeler yapıp, esnek gelişmelere göre esnek davranan şirketler, firmalar ayakta kalacak. Alt birimlere çabuk ulaşmak çok önemli olacak. Halka ulaşmak ve sıkı iletişim içinde olmak önemli. Bu dönemde işinizi elektronik platforma taşımanız isabetli olur. Öğrenmeye açık olun, çözüm odaklı olun, kısa ve sık toplantılar yapın, uzun vadeli bütçe yapmak yerine, mesela 2-4 haftalık bütçelerle ilerleyin. Şirketinizi çabuk ve çevik harekete geçirebilecek kısa vadede gerçekleştirilebilecek değişikliklere uyumlu hale getirin. Teknolojiye yatırım yapın. Hızlı satış ve çabuk alışveriş stratejileri geliştirmek gerekiyor. Proje bazlı çalışmalara açık olun.

EKONOMİDE DİKKAT ÇEKEN OLUMLU TARİHLER

2024’te astrolojik açıdan aşağıdaki tarihlerde çeşitli alanlarda avantajlar artabilir. 
21 NİSAN civarı: Kriptoda yükseliş potansiyeli.
8 MAYIS civarı: Yatırım için uygun zaman, gayrimenkul, toprağa yatırım yapılabilir.
4 HAZİRAN civarı: Eğitim, yayıncılık, medya açısından çok şanslı günler. 
15 EYLÜL civarı: Pek çok bakımdan şanslı, finans, ilişkiler, eğitimde avantajlı günler.
14 EKİM civarı: Pek çok bakımdan şanslı, eğitim, medya, ticari girişimler için avantajlı günler.
1 ARALIK civarı: Yeni girişimler için çok uygun tarihler olacaktır.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ YÜKSELEBİLİR

Bahar aylarında etkili olacak Boğa burcunda Jüpiter-Uranüs kavuşumuyla birlikte hisse senedi piyasasında teknoloji hisseleri yükselebilir. 2018’den beri Boğa burcunda seyreden Uranüs yeni çağ akımlarını, teknolojiyi, dijitalleşmeyi temsil eder. Dijital dönüşüme uyum sağlamak çok çok önemli, dijital dönüşümün zirve yapacağı yıl 2025 olacak. Dolayısıyla 2024 yılı bir nevi dönüşüme hazırlık yılı olacak. Bilgisayar işlemcilerinin mevcut gelişim hızına bakılırsa, 2025’te ortalama bir bilgisayarın işlem kapasitesi insan beynininkine denk hale gelebilir. Dijital dönüşüm koçluğu, dijital pazarlama alanı ve dijital ile ilgili her şey gelişiyor. İş analisti, veri uzmanı, dijital ve teknolojik ağırlıklı işlerle uğraşanlar, dijital dönüşüm danışmanlığı yapanlar bu dönem de avantaj yakalayacak. Yazılım mühendisliğinin yanı sıra komut mühendisliği yeni dönemin yükselen iş alanlarından biri olacak.

YARIN :

BÜYÜK DEPREMLER İÇİN

RİSKLİ TARİHLER NELER?

DOĞAL AFETLER SÜRECEK Mİ?

DÜNYAYI YENİ YILDA NELER BEKLİYOR?

3. DÜNYA SAVAŞI MI ÇIKACAK?