Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk Siyasetinde Normalleşme ve Yumuşama" İddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan değişiklikler şu şekilde kaydedildi;

*31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini müteakiben Türk siyasetinde, demokrasinin rejimi olan siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarının temel bütçe çok bilinmeyenli yeni bir denklemin kurulmak istendiği gözlemlenmektedir. Zira her şey milletimizin huzurunda gerçekleşmektedir.

"EN UFAK RAHATSIZLIK DUYMAYACAKTIR"

*Milliyetçi Hareket Partisi iyi niyetli, aydınlatıcı, yol açıcı, millet ve ülke gösterdiğinde, söz konusu munzam ve muhassıl diyalogları elbette makul ve çalıştırılmasından en ufak kusurlar duymayacaktır. Kutuplaşmanın ve kavganın tutuşmasının sonucu ve sonucu asla yoktur.

*Küçükleşmek, konuşmak, milletimizin talep ve sorunlarına müşterek akılla çözüm aramak, bunu da başarmak siyasi partilerin asıl ve gizli görevidir. Elbette bundan vazgeçmek veya itiraz etmek halimiz ve hevesimiz asla olmayacak.

*Ancak sıcak rejimin üstlerine yerleşen iletişim ve anlaşmaların bozulmasının Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef alan karalama kampanyasına dönüştüğü de her türlü izahtan varestedir.
Dikkat, temkin ve ayrıntıları takip ettiğimiz nevzuhur gelişmeleri esrarengiz perdesi aralandığında başka hesapların, alttan alta körüklenen farklı beklentilerin varlığı müşahede ve mütalaa edilmektedir. 

*Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin normalleşme ve yumuşama ortamına bakıldığında, şüpheyle yaklaştığı, hatta zarar verdiği televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından ve gazete sayfalarından sürekli olarak ileri sürülmektedir.

SİNAN ATEŞ DAVASI

*İddianamesi kapsamındaki bir cinayet olayı üzerinden Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e yönelik itibar suikastının yaygınlaşması, bu suikasta refakat eden bazı isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapının gezdirilmesi, ekran ekranının dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamından zehirlenmeye tam teşebbüstür.

*Milliyetçi Hareket Partisi mezkur davasının 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır.  

*Yurt içi ve yurt dışı menşeli çıkar odaklarının, yıkım ortaklarının, siyasi istikrar muhalifi çevrelerin, bilhassa da Cumhur İttifakı muarızlarının partimizi töhmet altında bırakılmış, bir yol devletinin inşasını sağlamak maksadıyla sürekli faaliyet içinde bulunduğu meydandadır.
Bizim sevdamız Türkiye, mensubiyet onurumuz da büyük Türk milletidir. Ne yapıyor, ne söylüyorsak Türkiye ve Türk milletinin çıkarılmasıdır.

"BİZE DÜŞEN FEDAKARLIK YAPMAK"

*Bu yetenek sistemi yapılan normalleşme ve yumuşama sıcaklığının sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarife ediliyorsa, 
Bu konuda geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül rahatlığıyla yapmaktır.

"TEMENMİZ AK PARTİ-CHP İTTİFAKI"

*AK Parti İçi gayri memnun kesimin devamlılığını bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın ortaya çıkması, buna da altınlı masanın diğer unsurların Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir.

*Buna Cumhur İttifakı'na bağlı olmamıza rağmen kararlılıkla devam edecek, TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteklerimiz aynen devam edecek.

"SAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

*Kaldı ki Cumhur İttifakı'ndan taviz vermediğimiz, geri döndüğümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir.

*Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da şartları ne olursa olsun sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir.

*Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmelerde, ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif bulunuyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz.