Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), enflasyon muhasebesi uygulamasıyla ilgili kararını duyurdu.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Kurulun 11.01.2024 tarihli toplantısında, 10.01.2024 tarih ve E-24049440- 045.01-107350 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;

- Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 01.01.2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde
yayımlanmasına karar verilmiştir."