Finlandiya'daki araştırmacılar, 11 yıllık bir süre boyunca 1000'den fazla genç yetişkinde şefkat ve uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi inceledi.

Katılımcılara çalışma döneminin başında ve sonunda şefkat değerlendirmeleri yapıldı. Rahatsızlıkları kontrol etmek ve uyku kalitelerini incelemek için uyku düzenleri üç kez değerlendirildi.

Ekip, yüksek şefkate sahip olmanın daha kaliteli uykuya yol açtığını ve uykusuzluk gibi rahatsızlıkların daha az yaşanmasını sağladığını buldu.

Şefkatli insanlar, rahatsız etmemek veya kazara kaba bir şey söylememek konusunda endişelendikleri için geç saatlere kadar uyanık kalmaya ve uykularını kaybetmeye eğilimli olsalar da, bulgular temiz bir vicdana sahip olanların daha iyi uyuyabileceğini gösteriyor.

37 YILLIK BİR ARAŞTIRMADAN YOLA ÇIKILDI

Araştırmacılar, 1980'de başlayan 37 yıllık bir Finlandiya araştırması olan Genç Finliler Araştırması'ndan elde edilen verileri kullandı. Bu araştırma, 1962 ile 1977 arasında doğmuş, yaşları 3 ile 18 arasında değişen 3.596 Finli ile başladı.

Yeni çalışma için ekip, 2001 ve 2012 yıllarında şefkat değerlendirmesi yapılan ve 2001, 2007 ve 2012 yıllarında uyku düzenleri değerlendirilen katılımcılara odaklandı.

1.056 katılımcı, psikiyatrist ve genetikçi C. Robert Cloninger tarafından geliştirilen ve kişilik tipini belirlemek için alışkanlıklara ve mizaca bakan bir anket olan Mizaç ve Karakter Envanteri'ni kullandı.

Ayrıca uyku sorunlarının ciddiyetini değerlendiren Jenkins Uyku Ölçeği ve Maastricht Yaşamsal Tükenme Anketi ile de değerlendirildiler.

Ekip, şefkat düzeyi daha yüksek olan katılımcıların uyku kalitesinin daha iyi olduğunu ve daha az rahatsızlığa sahip olduğunu buldu. Ancak uyku süresi ile herhangi bir ilişki bulunamadı.

Çalışmanın yazarları, "Nispeten geniş bir popülasyona dayalı örneklem kullanarak, yüksek şefkatin, uyku eksikliği ve uyku zorluğunu azaltıp daha iyi uyku ile kesitsel olarak ilişkili olduğunu bulduk" diye yazdı.