Bilim insanları, yaptıkları araştırmalarla uyku düzeni ve demans arasında bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Daha önce de pek çok araştırmayla yeterli uyku almanın beyin için önemli olduğu vurgulanmıştı.

Şimdi araştırmalar, her gün aynı saatte uyuyup uyanmanın daha düşük demans riskiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, düzensiz uykunun yüzde 53 daha yüksek hastalık riskiyle ilişkili olduğunu keşfettiler.

Her gün farklı saatlerde yatıp uyanan kişilerin beyin sağlıklarını korumak için uyku programlarını orta derecede de olsa iyileştirmeye çalışmaları gerektiğini tavsiye ettiler.

Melbourne'deki Monash Üniversitesi'nden araştırmanın yazarı Matthew Pase, sağklıklı bir uyku düzeni için gece yedi ila dokuz saat uyumak gerektiğine dikkat çekerken daha düzenli bir uyku programının ise şart olduğunu söylüyor: "Bulgularımız, demans riski göz önüne alındığında kişinin uyku düzeninin önemli bir faktör olduğunu göstermekte."

Araştırma ekibi, Birleşik Krallık'ta ortalama yaşı 62 olan ve yaklaşık yedi yıl boyunca takip edilen 88 bin kişinin verilerini analiz etti. Katılımcılar, bir hafta boyunca uyku döngülerini ölçen ve araştırmacıların uykularının düzenliliğini hesaplamasına olanak tanıyan bir cihaz taktılar.

Her gün aynı saatlerde uyuyan ve uyanan bir kişinin uyku düzenlilik indeksi 100 iken, her gün farklı saatlerde uyuyup uyanan bir kişinin puanı sıfırdı. Tıbbi verilere bakıldığında da 480 kişide demans geliştiğini buldular. Ve en düzensiz uykuya sahip kişilerde demans riskinin en yüksek olduğunu keşfettiler.