Kasım ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi. AA anketinde ekonomistlerin ortalama beklentisi 1 milyar 369 milyon dolar açık olacağı yönündeydi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 153 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı kasımda 4 milyar 412 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler kasımda 3 milyar 2 milyon dolar, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 347 milyon dolar olarak açıklandı.

Birincil gelir dengesi kalemi 1 milyar 325 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 13 milyon dolar net giriş kaydetti.

5,4 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖY YATIRIMI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 921 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları kasımda 5 milyar 367 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 753 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 353 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1 milyar 423 milyon dolar, Genel Hükümet 2 milyar 500 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 219 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.


Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 182 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 429 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 162 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 591 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 51 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 3 milyar 957 milyon dolar ve 79 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 6 milyar 706 milyon dolar net artış oldu.