Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), COVID-19 salgını döneminde, dünya genelinde matematik ve okuma alanında gerileme olduğunu gösterdi. 

OECD, 37 üye ülke ve 44 ortak ülke kapsamında düzenlenen PISA testine ilişkin sonuç raporunu yayımladı. Söz konusu sonuçlar, COVID-19 salgınında dünya genelinde eğitimde bir gerileme olduğunu ortaya koydu. 

OECD tarafından 2000'den bu yana uygulanan test, 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen alanlarındaki becerilerini ölçüyor.

Rapora göre, Almanya, Hollanda ve İzlanda'da, 2018'te yapılan teste kıyasla, matematikte yaklaşık 25 puanlık bir düşüş görülürken, dünya genelinde ise 15 puanlık bir düşüş kaydedildi. 

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DÜŞÜŞ

PISA araştırmasının sonuçlarına göre; matematik alanında 69 puanla en büyük düşüş Arnavutluk'ta görülürken, okuma konusunda ise dünya genelinde ortalama 10 puanlık düşüş görüldü. 

81 ülke ve bölgede, 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen (bilim) seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırmasında Türkiye matematikte 39, fende 34 ve okumada 36. sırada yer aldı. Singapur ise tüm alanlarda birinci oldu.

2022 değerlendirmesinde, OECD genelinde öğrencilerin seviyelerinde benzeri görülmemiş bir düşüş olduğuna dikkat çekiliyor.

2018'e göre Türkiye'nin matematik puanı sabit kalırken okumada 10 puan geriledi, fende ise 8 puan artış gösterdi. Türkiye her üç alanda da 2018'e göre daha üst sıralarda yer alsa da OECD ortalamasının altında kaldı.