Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında Orta Vadeli Program ve reform gündemi ele alınırken, kartlı ödeme sistemi TROY'un kamu öncülüğünde yaygınlaştırılmasına karar verildi.

Yılın ikinci EKK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası "etkin şekilde" uygulanırken, yapısal reform çalışmalarının "hızla" devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda "enflasyonu düşürmeye, kamu maliyesini güçlendirmeye, ithalata bağımlılığı azaltmaya ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikalar" uygulanmaya devam ediliyor.

EKK'da TROY'a ilişkin son dönem gelişmeleri de ele alındı. EKK'da TROY'un kullanımında düzenli bir artış yaşandığına dikkat çekilerek, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı yaygınlaştırılacaktır" denildi.

OVP ELE ALINDI

Bugünkü toplantıda 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) takvimlendirilmiş yapısal reform alanlarında gelinen son durum da ele alındı.

EKK açıklamasına göre; afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, fiyat istikrarından kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, işgücü piyasalarından sosyal güvenlik sistemine kadar" tüm öncelikli alanlarda atılan somut adımlar "belirtilen takvim çerçevesinde" ilerliyor.

Sermaye piyasalarının derinliği ve etkinliğinin artırılarak kaynakların daha üretken alanlara yönelmesi amacıyla finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar da EKK üyeleriyle paylaşıldı.

EKK açıklamasına göre, bu çalışmalarla bireysel tasarrufların daha etkin kullanılması ve makro düzeyde tasarruf oranlarının artırılması amaçlanıyor.

Katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürülebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri’ne (YTAK) ilişkin mevcut durum da EKK'da değerlendirildi.

EKK açıklamasında, "Büyük ilgi gören YTAK programı, önümüzdeki dönemde güçlendirilerek sürdürülecektir" denildi.

Tasarrufların toplumun yararına olan ihracat, yatırım ve girişimcilik gibi öncelikli üretken alanlarda kullanılmasını sağlamak için bankalara verilmesi planlanan Toplumsal Yatırım Notu çalışmalarında gelinen son durum EKK'da üzerinde çalışılan bir başka konu oldu.