Sözcü Plus Giriş
GALERİ Tarih öncesi mimarinin seçkin örneği Su Nuraxi Di Barumini 13 Ağustos 2020 16:18
1 İtalya'nın Sardunya Adası'ndaki Tunç Çağı'ndan kalma Su Nuraxi di Barumini, bir nuragik arkeoloji alanı.
2 Yaklaşık 3500 yıl önce inşa edildiği sanılan Su Nuraxi di Barumini, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor.
3 Sardunya'ya özgü nuragiler, antik "içi boş yığınlar" olarak tanımlanabilir.
4 Tunç Çağı kültürüne ait bu kuleler, kabaca işlenmiş devasa taşlardan yapılmış anıtsal yapılardı.
5 Dışarıdan bir kaya yığını olarak görünen nuragilerin iç kısmı, yerleşim yeri alanı olarak kullanılmak üzere boş bırakılıyordu.
6 Nuragiler aynı zamanda bir savunma sisteminin parçasıydılar.
7 Su Nuraxi di Barumini kompleksi de, yontma taştan yapılmış kesik koniler şeklindeki dairesel savunma kulelerine ve bordür tonozlu iç odalara sahip.
8 Kartaca baskısı altında 1. binyılın ilk yarısında genişletilen ve güçlendirilen Barumini'deki kompleks, tarih öncesi mimarinin olağanüstü biçiminin en güzel ve en eksiksiz örneklerinden biri olarak gösteriliyor.
9 Güney Sardunya kenti Cagliari'ye 60 km mesafede olan Su Nuraxi di Barumini'ye ulaşım arabayla sağlanabiliyor.
10