Tarihin eskitemediği Malabadi Köprüsü

Malabadi Köprüsü, 1147 tarihli inşa kitabesine göre, Timurtaş'ın oğlu Necmettin-i İlgazi tarafından Artukoğulları Döneminde inşa ettirilen ve 12. yy. Selçuklu Dönemi anıtsal mühendislik-mimarlık başyapıtlarından biri.

Tarihin eskitemediği Malabadi Köprüsü