Sözcü Plus Giriş
GALERİ Tuna kıyısındaki tarihi kent: Estergon 18 Şubat 2020 15:55
1 Macaristan'ın eski şehirlerinden birisi olan Estergon, başkent Budapeşte'nin 50 km kuzeybatısında yer alıyor ve Tuna Nehri'nin kıyısına konuşlanmış.
2 Kent, 10. yüzyıldan 13. yüzyılın ortasına kadar Macaristan'ın başkentliğini yaptı.
3 Estergon, I. Süleyman'ın 1529 yılında gerçekleştirdiği I. Viyana Seferi sırasında geçici olarak, 1543 yılında gerçekleştirilen kuşatma sonucunda kesin olarak Osmanlı egemenliğine geçti.
4 Şehir, fetihten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun kuzeybatı sınırındaki konumu itibarıyla önemli bir sancak merkezi oldu.
5 1595 yılında Almanlar tarafından işgal edilen Estergon, Sokolluzade Lala Mehmed Paşa tarafından yeniden Osmanlı topraklarına katıldı ve 1683 tarihinde Almanlar tarafından işgaline kadar Osmanlı sancağı olarak kaldı.
6 Günümüzde kent, ağırlıklı olarak din turizmi odaklı ziyaret ediliyor.
7 Bunun nedeni, Macar Katolikliği'nin önde gelen merkezi olan Estergon'da çok sayıda dini yapının bulunması.
8
9
10