İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden araştırmacılar, hayatlarının bir noktasında uçuğa neden olan herpes simpleks virüsü (HSV) ile enfekte olan kişilerin, hiç karşılaşmamış olanlara kıyasla demansa yakalanma olasılığının iki kat daha fazla olduğunu buldu.

Virüsün parçalarının vücudunuzda ömür boyu kalması ve beyne giderek Alzheimer hastalığının belirtileri olan amiloid-beta plakları ve tau oluşumunu tetiklemeleri nedeniyle virüsün hastalık riskini artırabileceği düşünülüyor. 

Herpes simpleks virüsü vücutta uykuda kalır ancak bağışıklık sisteminin düşük olduğu zamanlarda güneşe, rüzgara, soğuk algınlığına veya başka hastalıklara, hatta strese maruz kalmak bile sivilcelere neden olabilir.

KATILIMCILAR 70 YAŞINDAYDI

Alzheimer Hastalığı Dergisi'nde yayınlanan son araştırma için araştırmacılar, 15 yıl boyunca 70 yaşındaki 1.000'den fazla İsveçli üzerinde çalıştı.

Herpes simpleks virüsü taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek için kan örnekleri toplandı ve analiz edildi. Araştırmacılar ayrıca katılımcıların tıbbi kayıtlarından demans teşhisleri ve bilişsel bozulma belirtileri hakkında bilgi topladılar.

Elde edilen sonuçlara göre, yaklaşık 71 katılımcıda (yüzde yedi) demans, 36'sında (yüzde dört) Alzheimer gelişti.

Alzheimer veya demans geliştiren katılımcıların yaklaşık yüzde 89'unda herpes simpleks virüsü bulunurken, bilişsel bozukluğu olmayanların yüzde 82'sinde virüs vardı.

İstatistiksel analiz yoluyla araştırmacılar, virüse sahip olmanın demans riskini iki katına çıkardığını belirledi.

Demans; hafıza, dil ve muhakeme kaybıyla ilişkili bir grup rahatsızlığın genel terimi olarak biliniyor. Alzheimer da dünya üzerinde milyonlarca insanı etkileyen hastalığın en yaygın şekli olarak sağlığı tehdit ediyor.