Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK bültenine göre, Kurul IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin pay başına 10 liradan ilk halka arzını onayladı.

Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre sermaye artırımı yöntemi ile yapılacak halka arzda 142 milyon 579 bin 394 TL nominal değerli hisse satılacak. Halka arz 1 lira nominal değerli hisse başına 10 liradan gerçekleştirilecek.

DİĞER KURUL KARARLARI

Bültende ayrıca Vakıf Finansal Kiralama'nın 1 milyar lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Pankent Sanayi ve Ticaret'in 27 milyon lira, Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret'in 56 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Eko Faktoring'in 275 milyon lira, Türkiye İş Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Pasha Yatırım Bankası AŞ Hepsiburada Varlık Finansmanı Fonu'nun 2 milyar lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu onayladı.

SPK ayrıca aracı kurumların kuruluşunda uyulacak usul ve esasların belirlenmesine yönelik ilke kararı aldı. Bu kapsamda, kurulacak aracı kurumlar için gerekli asgari kuruluş öz sermayesi tutarının 300 milyon lira olarak belirlenmesine karar verildi.

Ayrıca kurulacak aracı kurumların kuruluş izni verilmesine ilişkin 21 Mart 2024 olan Kurul Karar tarihini takip eden 2 yıl süreyle, mevzuattan kaynaklanan bir yükümlülük dolayısıyla oluşacak mücbir haller haricinde, belirlenen asgari kuruluş öz sermayesi tutarının altına düşülecek şekilde sermaye çıkışı sonucunu doğuracak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesi kararlaştırıldı.