Türkiye'nin bağımsız haber sitesi!

Sözcü Hayat
SGK’dan maaş ‘masalı’

SGK’dan maaş ‘masalı’

Kasım 30, 2012 |

SGK Baş­ka­nı­’nın, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’nun 88 yıl­dır emekli maaşı ödendiği açıklaması 'masal' çıktı.

Sos­yal Gü­ven­lik, yıl­lar­dan be­ri eko­no­mi­de ka­ra de­lik. Ne­re­sin­den bak­san, bir ya­muk­luk var. Bun­lar­dan bi­ri de ge­çen­ler­de ya­pı­lan açık­la­ma.

88 YIL­DIR MA­AŞ ALAN KİM?

Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) Baş­ka­nı­’nın,  açık­la­ma­sı­na gö­re; Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’nun 88 yıl­dır (ya­ni 1924 yı­lın­dan bu ya­na) ma­aş öde­di­ği kim­se­ler var­mış!

88 yıl­dır ma­aş öde­nen­le­rin ya­şı­nı ha­yal gü­cü­nü­ze bı­ra­kı­yo­ruz.

An­cak, or­ta­da ba­zı ger­çek­ler var ki on­la­rı ha­yal gü­cü­ne de­ğil, res­mi ve­ri­le­re da­yan­dır­mak ge­re­ki­yor.

NE ZA­MAN KU­RUL­DU?

Bu ül­ke­de prim top­la­ya­rak, emek­li­lik hak­kı sağ­la­yan ilk ka­mu ku­ru­mu TC Emek­li San­dığıdır..

TC Emek­li San­dı­ğı 1956 yı­lın­da (56 yıl ön­ce),
Sos­yal Si­gor­ta­lar Ku­ru­mu 1964 yı­lın­da (48 yıl ön­ce),
Bağ-Kur ise 1971 yı­lın­da (41 yıl ön­ce) ku­rul­du.
88 yıl­dır ya­ni 1924 yı­lın­dan bu ya­na, yu­ka­rı­da­ki ku­rum­lar­dan her­han­gi bi­ri na­sıl olur da ma­aş öder?

YA­MUK­LUK VE MA­SAL

“Ya­muk­luk va­r” de­dik ama as­lın­da tam ola­rak ya­muk de­ğil; ya­muk yu­muk!
Ma­sal de­dik ama bu­na ço­cuk­lar bi­le inan­maz!
SGK’­nın ma­sal an­lat­ma­yı bı­ra­kıp, emek­li­ler­le il­gi­li acı ger­çek­le­re
bak­ma­sı­nın za­ma­nı gel­di de ge­çi­yor bi­le.

Ça­lı­şan­la­ra ge­lin­ce. 2.700 li­ra­ya ka­dar üc­re­ti olan SSK’­lı iş­çi­ler, ça­lış­tık­ça ala­cak­la­rı emek­li ay­lı­ğı dü­şü­yor!

Bu ger­çe­ği gör­me­nin de za­ma­nı gel­di de ge­çi­yor bi­le.
Etiketler: , , , , , ,

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Sözcü veya sozcu.com.tr sorumlu tutulamaz.

 • http://www.facebook.com/msucaglar Munur Sucaglar

  KENDİ BECERİKSİZ OLDUKLARINI SAKLAMAK İÇİN 88 YILDAN BERİ MAAŞ ALAN VAR DİYORLAR SORUN BAKALIM KENDİSİ VE ONUN GİBİ EMEKLİLİ GELİPTE HALA EMEKLİ OLMAYIP ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN KAÇ KİŞİ VAR ONU SÖYLESİN.

 • ugurabi

  işte böyle kurumların başına embesilleri koyarsanız olucagı bu adam milleti keriz sanıyor 88 yıldır maaş veriyorlarmış be kara cahil bari parmak hesabı yap  ben kendi şahsıma 30 yıldır primimi ödüyorum habire
  emekliligimi erteliyorsunuz birde üstüne maaşım düşüyor eger kul hakkı varsa allah hepinizden inim inim cıkarsın

 • YILGIN

  2008′de çıkan yasadan sonra yazarın dediği gibi çalıştıkça emekli aylığı düşüyor 2008′den önce 3600 gün 56 yaş şartıyla emekli olan 1050 tl maaş alıyor bugün 5000 gün ve üzeri prim ödeyen ssklıya 693tl
  maaş bağlanıyor tavandan prim yani asgari ücretin üç katından fazla maaş alıp bunun üzerinden prim öderseniz maaşınız çalıştıkça artıyor bu ülkede kaç kişi tavandan prim ödenecek işte çalışıyor olan gene garibana oluyor bu 693 lira bana yetmez çalışayım dersenizde işveren sizin için yine prim ödemek zorunda işyeri açarsanız kendi adınıza maaşın %15i kesiliyor sonrada çıkıp en düşük emekli maaşını 850 tl diye ilan ediyorlar ozaman yeni emekli olanın maaşını niye söylemiyorlar aylık bağlama oranlarını kuşa çevirdiler bir kaç yıl içinde yeni emekli olanların maaşı dahada düşecek fıkra gibi ama gerçek böyle anayasa mahkemesi bile bu sistemi yasalara uygun bulmuş yapacak birşey yok itiraz edecek kurum yok intibak yasasında bile 2000′den sonra emekli olana kuruş yok bu yasada hakta yok adalette yok