Tuz Gölü'nde her yıl yapılan tür izleme çalışmalarıyla flamingo popülasyonu araştırılıyor. 

Aynı zamanda "1. Derecede Doğal Sit Alanı", "Önemli Bitki Alanı", "Önemli Doğa Alanı" ve "Önemli Kuş Alanı" statüsüne sahip Tuz Gölü'nde doğrudan gözlem, uçak, dürbün, teleskop, tele objektif gibi çeşitli araçlarla gözlemler gerçekleştiriliyor. 

Türkiye'deki flamingo varlığının devamlılığının sağlanması adına yürütülen çalışmalar Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunması için de büyük önem taşıyor. 

Çalışmalarda, türlerin izlenmesi, türlere yönelik önemli tehditlerin belirlenmesi, alandaki su seviyesinin, sucul besinlerin ve su kalitesinin incelenmesi, bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarının yapılması hedefleniyor. 

Yapılan çalışmalarda geçen yıl 9 bin 371 yavru flamingonun gelişimini tamamlayarak göç ettiği, aynı dönemde Tuz Gölü'ndeki kreş bölgesinde ise 12 bin 880 flamingo dünyaya geldiği belirlendi. 

Yumurtadan çıkan flamingo yavruları uçmayı öğrenene kadar Tuz Gölü'nde misafir oluyor. Gelişimlerini tamamlayan flamingolar, yuvalarını sonbaharda terk ediyor. 

Öte yandan "Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerinin Korunması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında flamingoların üreme alanlarında gözlemler ve arazi çalışmaları yıl içinde devam ediyor. 

DİĞER KUŞLAR DA İZLENİYOR

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Türkiye'de görülen ve nesli tehlikede olan bozkır kartalı ve toy kuşunun da izleme çalışmalarını yürütüyor. 

Buna göre, geçen yıl 57 toy kuşu, 1 bozkır kartalı ve 1 bozkır kartalı yuvası tespit edilerek neslinin devamı için gözlem altında tutuluyor.