AKP reddettiği önergeyi sundu!

AKP'liler şimdi de daha önce kendi oylarıyla reddettiği önergeyi, yeni bir fikir gibi gündeme getirdi

AKP reddettiği önergeyi sundu!

Deniz AYHAN/Sozcu.com.tr

Kılıçdaroğlu 21 Mayıs 2008' de TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili olarak söz alarak kurulması kabul edilen Tunceli Üniversitesi'nin adının Munzur olmasını istedi ve bundan büyük memnuniyet duyacağını belirtti.

CHP Milletvekili Kamer Genç de üniversitenin adının Munzur olarak değiştirilmesi için önerge verdi. Kılıçdaroğlu'nun istemi de, Genç'in önergesi de AKP'lilerin oylarıyla reddedildi.

DAVUTOĞLU O TEKLİFİ 2500 GÜN SONRA ÖNERDİ

Davutoğlu ise dün Tunceli’de yaptığı konuşmada 2 bin 372 gün önce AKP'nin reddettiği CHP'nin “Munzur Üniversitesi” teklifini kendisi öneriyormuş gibi açıkladı.

CHP'den Nabi Avcı için önergeCHP’den Nabi Avcı için önerge

CHP’nin teklifi TBMM tutanaklarına şöyle yansımıştı:

Tarih ; 21 Mayıs 2008

EK MADDE 102- Tunceli'de Tunceli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

KEMAL KILIÇDAROĞLU – SAYIN BAŞKAN, TUNCELİ ÜNİVERSİTESİNİN ADININ “MUNZUR ÜNİVERSİTESİ” OLMASINI ÇOK ARZU ETMİŞTİK. BU KONUDAKİ TEKLİF DE “MUNZUR ÜNİVERSİTESİ” OLSUNDU. “Munzur” adının Tunceliler için çok özel bir ismi vardır, tarihsel bir ismi vardır, geleneksel bir ismi vardır, dinsel amaçta bir ismi vardır. Dolayısıyla “Munzur” adı Munzur Nehri ile beraber Tunceli ile özdeşleşmiş bir isimdir. Tunceli'de bir “Munzur üniversitesi”nin kurulması, bu ismin verilmesi Tunceli halkını çok daha fazla mutlu ederdi ama bu isim verilmedi……

Hepinize saygılar efendim. (CHP, MHP ve DTP sıralarından alkışlar)

Önergeler:

Kamer Genç (Tunceli) Görüşülmekte olan 226 sıra sayılı yasa tasarısı ve tekliflerinin birinci maddesine bağlı Ek madde 102 nci maddenin başlığında ve birinci fıkrasında geçen “Tunceli” ifadesinin “Munzur” olarak değiştirilmesini arz ederim

BAŞKAN – Komisyon katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – SAYIN BAŞKAN, DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ; EK MADDE 102'DE GEÇEN “TUNCELİ'DE TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ADIYLA YENİ BİR ÜNİVERSİTE KURULMUŞTUR.” İBARESİNDE, TUNCELİ'DE “MUNZUR” ADIYLA BİR ÜNİVERSİTE KURULMASI YOLUNDA BİR ÖNERGE VERDİM. ÖNERGEMİ İZAH ETMEK ÜZERE SÖZ ALDIM, HEPİNİZE SAYGILAR SUNUYORUM.

Aslında Plan ve Bütçe Komisyonunda ben Sayın Bakana bunu teklif etmiştim, kendisi “Genel Kurulda değerlendiririz.” dedi. Şimdi, değerli milletvekilleri, inanmanızı istiyorum, şu anda Tunceli'de yani “Bu üniversitenin ismi Tunceli mi olsun veyahut da Munzur mu olsun?” diye bir oylama yapılsa yüzde 95'i Munzur olarak seçer.

Munzur'un efsanevi, kutsal bir değeri var. Yani yöreden gelen, böyle kutsal, evliya tipi bir insanın isminden kaynaklanan bir isim. Bundan dolayı da oradan geçen suya ”Munzur Nehri” denilmiş, dağlarına da “Munzur Dağları” denilmiştir. Yoksa başka hiçbir anlamı yok. Yani böyle geçerse memnun olurum ama takdir sizlerin.

Önergemin kabulünü diliyorum. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genç.

ÖNERGEYİ OYLARINIZA SUNUYORUM: KABUL EDENLER… KABUL ETMEYENLER… ÖNERGE KABUL EDİLMEMİŞTİR.

Makam odaları için 220 bin TLMakam odaları için 220 bin TL


Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...