İhbar ve kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tazminat hesaplama 2018…

Çalışma, işçi ve işveren arasında İş Kanunu'na göre kurulan birlikteliktir. Bu birlikteliğin herhangi bir nedenle sona erdirilmesi sonucunda iki tarafın da mağdur olmaması için düzenlenmiş bir takım kurallar mevcut. Kıdem ve ihbar tazminatları da bu kanunun içerisinde düzenlenmiş kanun maddeleridir. Kıdem ve ihbar tazminatlarının kişiye nasıl ve hangi durumlarda ödeneceği, bu tazminatların ödenirken hangi kriterlerin geçerli olacağı bellidir. Şimdi ihbar ve kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tazminat hesaplama 2018 hakkında bilinmesi gerekenleri anlatacağız...

İhbar ve kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tazminat hesaplama 2018…

Türkiye’de işçi, işveren ve çalışma hayatını düzenleyen iş kanunu ilk defa 1971 yılında 1475 sayılı İş Kanunu olarak kabul edilmiştir. Bu kanun uzun yıllar sonucu günün gereklerine cevap veremez hale gelince yeni bir İş Kanunu Taslağı hazırlanmıştır. Hazırlanan taslağa göre 4857 sayılı İş Kanunu ise 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. İhbar ve kıdem tazminatları da bu kanunlara göre belirlenmiştir. Peki kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır? Tazminat hesaplama 2018 nasıl yapılır. İşte haberimiz…

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

İş kanununa göre kıdem tazminatı; işçinin çeşitli sebeplerden dolayı işinden ayrılırken işveren tarafından 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. Maddesi gereğince ödemek zorunda olduğu bir tazminat şeklidir.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.
İstifa eden nasıl kıdem tazminatı alır? İlginizi Çekebilir İstifa eden nasıl kıdem tazminatı alır?
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor. Örneğin, çalıştığınız işyerinde son aldığınız brüt ücret 3 bin 500 liraysa, ve işyerinde 5 yıldır çalışıyorsanız ve işten çıkartıldıysanız; kıdeminiz 17 bin 500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.

Kıdem tazminatından vergi olarak sadece “damga vergisi” kesilir. Ayrıca kıdem tazminatı hesaplaması aylık brüt tutar üzerinden hesaplanır ve aylık brüt tutarının tavan sınırı vardır. 2018 yılı için kıdem tazminatı tavanı 5.001,76 TL'dir. Yani kıdem tazminatı hesaplamasında 2018 yılı için en fazla 5.001,76 TL üzerinden hesaplama yapılabilir.
Emeklilik hesaplama tablosu (2018) | Emekli olmak için kaç gün gerekli? İlginizi Çekebilir Emeklilik hesaplama tablosu (2018) | Emekli olmak için kaç gün gerekli?
İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İş Kanunu'nun 17. Maddesinde düzenlenen ihbar süresi, işçi veya işverenin birbirine önceden haber vermesi gereken süreye verilen isimdir. Gerekli bildirimi yapmadan işçinin çıkması ya da işverenin çıkartması durumunda ödediği bedele de ihbar tazminatı denir.

İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SÜREYE GÖRE İHBAR SÜRESİ

– 6 aydan az: 2 hafta, 2 haftalık brüt ücret/14 Gün

– 6 ay-1,5 yıl arası: 4 hafta, 4 haftalık brüt ücret/28 Gün

– 1,5 yıl-3 yıl arası: 6 hafta, 6 haftalık brüt ücret/42 Gün

– 3 yıl ve üzeri: 8 hafta, 8 haftalık brüt ücret/56 Gün

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İhbar tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır ve kıdem tazminatında olduğu gibi tavan ücret bulunmaz. Ayrıca ihbar tazminatı hesaplamalarında gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır.

İhbar Tazminatı Örnek Hesaplama:

Bildirim tarihinde (ihbar süresi başlamadan) işten çıkarılan bir kişi 2.500 TL brüt maaş alsın ve aynı yıl içerisinde 7 ay çalışmış olsun. Bu durumda hesaplama şöyle yapılır:

Günlük Brüt Ücret: 2.500 TL / 30 gün = 75,00 TL

7 ay çalışmış kişinin ihbar süresi: 28 gün

Brüt ihbar tazminatı: 75,00 * 28 = 2.100,00 TL

Gelir vergisi kesintisi: 2.100,00 * % 20 = 420,00 TL

Damga vergisi Kesintisi: 2.100,00 TL * 0,00759 = 15,93

Kesintiler toplamı: 420,00 + 15,93 = 435,93 TL

Net ihbar tazminatı: 2.100,00 TL – 435,93 TL = 1.664,07 TL

Not: Toplam brüt ücret yıl içerisinde 30.000 TL olduğu için % 20 vergi dilimi uygulanmıştır.
Resmi tatil mesai hesaplama nasıl yapılır? İlginizi Çekebilir Resmi tatil mesai hesaplama nasıl yapılır?
2018 VERGİ DİLİMLERİ

14.800 TL’ye kadar: % 15

14.800 TL-34.000 TL arası: % 20 (14.800 TL'ye kadar % 15 uygulanacak)

34.000 TL-80.000 TL arası: % 27
(14.800 TL'ye kadar % 15, 14.800 TL-34.000 TL arası % 20 uygulanacak)

80.000 TL üzeri: % 35 (14.800 TL’ye kadar % 15, 14.800 TL-34.000 TL arası % 20, 34.000 TL-80.000 TL arası % 27 uygulanacak)