Ormanı imara açma yetkisi

Özellikle büyükşehirlerde Türkiye'nin hazinesi olarak değerlendirilen ormanlar hazineye devredilecek. Hükümet, orman alanlarının sınırlarını değiştirip imara ve ranta açma yetkisi aldı. Bakanlar Kurulu imara açmak istediği ormanlık alanları Hazine’ye devredecek...

Ormanı imara açma yetkisi

Hükümete, Türkiye genelindeki ormanlık alanlardan istediği yeri orman sınırlarından çıkarıp imara ve ranta açma yetkisi verildi. Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda CHP ve MHP'li vekillerin itirazlarına rağmen AKP'li vekillerin oylarıyla kabul edilen maddeye göre, Bakanlar Kurulu imara açmak istediği ormanlık alanı Hazine'ye devredecek. Hazine de bu alanı üzerine konut ya da tesis yapılabilecek şekilde dilediği kişi ya da şirketlere ister parayla satacak isterse de dilediği dernek veya vakfa hibe edebilecek.

Devlete ait ormanların Bakanlar Kurulu kararıyla imara ve ranta açılmasına yol açacak düzenleme komisyondaki muhalefet partilerince ‘orman yağması' olarak nitelendirildi. Orman Kanunu'na eklenecek yeni maddeye göre, Orman Bakanlığı'nın orman olarak korunmasında yarar görmediği, tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da ‘yerleşim yeri oluşturulması uygun olan' taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar orman sınırları dışına çıkarılıp Hazine'ye devredilecek. Nerelerin orman dışına çıkarılacağına Bakanlar Kurulu, yani hükümet karar verecek. Hazine, devredilen ormanlık alana karşılık, herhangi bir bölgedeki en az 2 katı büyüklüğündeki boş alanı orman yapması için Orman Genel Müdürlüğü'ne verecek.

KAFANIZA GÖRE YAPMAYIN

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, orman arazilerinin Hazine'ye devri konusunda yetkinin tek başına Bakanlar Kurulu'na verilmesinin istismara ve keyfi uygulamalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Şimşek, “Zorunlu hale gelmiş alanlar varsa buraların mutlaka koordinatları belirtilerek, nokta belirtilerek yapılması lazım. Ucu açık olursa, ondan sonra kafanıza göre, istediğimiz yerleri, sahildeki kayalıkları, makilikleri orman dışına çıkartalım, bunu yerine gidelim başka bölgeden orman bırakalım, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bir bölgeyi turizm bölgesi ilan etmek istersiniz, kafanıza göre ‘Burayı orman dışına çıkaralım, buraya tesis yapılsın' diyebilirsiniz. Zorunlu yerler neresiyle oraların dışındaki yerleri yasayla güvence altına alalım” dedi.

SAYIN VEKİLİM KUSURA BAKMA

Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Şimşek'in bu itirazına, “Sayın vekilim, sınırları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kusura bakma” karşılığını verdi. Hazine'ye devretmek istedikleri ormanlar için İstanbul, Mersin, Beykoz, Muğla, Sinop gibi yerleri sayan Bakan Eroğlu, çok sayıda il, ilçe veya köyü kanuna yazamayacaklarını ifade etti. CHP Milletvekili Kamil Oktay Sındır da taşlık ve kayalık diyerek ormanların yerleşime açılmasının, üzerine sanayi ya da turizm tesisleri kurulmasının sadece devredilen alanın değil, yakınındaki ormanlık alanların tümden tahrip olmasına yol açacağını ormanların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. CHP'li Ali Akyıldız da Orman Bakanlığı'nın temel görevinin ormanları azaltmak değil, aksine çoğaltmak olduğunu belirtirken, “Acaba yasa dışı yollarla orman alanlarında kurulan yerleşim yerleri meşrulaştırılmak mı isteniyor?” diye sordu.

veysel-eroglu-dha-880

Hazine'den yer almak zor

YASA tasarısıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Orman Bakanı Veysel Eroğlu, “Anayasa'ya göre orman alanı daraltılamaz. Vatandaş yıllar önce gelmiş, yerleşmiş, sokak numarası var, belediye bile var. Yıkılması da ormana dönüşmesi de mümkün değil, bunu nasıl çözeceğiz?” dedi. CHP'li vekiller ihtiyaç duyulan yerlerin orman alanları yerine Hazine'den alınmasını önerdiler. Bakan Eroğlu bu öneriye, “Hazine durup dururken vermiyor. Hazine'den yer almak başka ülkeden yer almaktan daha zor oluyor bazen” sözleriyle karşı çıktı.