Sözcü Plus Giriş

Ayazağa’da toplanan yüzlerce kişi AKP’ ilçe Başkanı Salih Bayraktar’ın tapuları engellediğini iddia ederek Erdoğan’a seslendi.

Yapılan basın açıklamasında;

“Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi yıllardır tapu ve imar sorunları ile mücadele etmekte, yıllardır yaşadıkları mağduriyeti gidermeye çalışmaktadır.

70 li yıllarda, o dönemin yasaları çerçevesinde memleketteki tarlasını bağını bahçesini, ahırdaki ineğini satıp 3 kuruş biriktirip başını sokacak bir ev alan insanlarımız, sonraki yıllarda “işgalci” olarak addedilmiş, buna rağmen, devam eden onlarca sene boyunca, gelen imar afları ile müracaatlarını yaparak, hakları olan tapularını almaya çalışmışlardır. Geçen bunca zamanda sayısız seçim görmüşler, yüzlerce siyasetçi tarafından kendilerine, her seçim öncesi tapu ve imar sorunlarının çözüleceği konusunda vaatler verilmiştir.

Parasını verip satın aldıkları, vergilerini ödedikleri evlerinde yıllarca işgalci kabul edilen bu insanların sorunları çözülmediği gibi, 2015 yılında “nihayet çıktı, çilemiz son buluyor” dediğimiz imar planı ile, tapulu arsa sahiplerinin dahi hakları gasp edilmiştir. Zira ada bazında kentsel dönüşüme izin verilmiş olup, tapulu veya tapusuz (hak sahibi olmasına rağmen tapusu verilmeyenler) herkes birlikte hareket etmek zorunda bırakılmıştır.

Buna rağmen tüm Ayazağa halkı irade göstermiş, insanlar adalar bazında kooperatifler kurmuş ve yaşadıkları sıkıntıların çözümü için omuz omuza mücadeleye başlamıştır.

Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olağanüstü bir irade göstererek yüzünü Ayazağa'ya dönmüş ve tapu sorunu, imar sorunu ve benzeri tüm hukuki sorunların çözümü için tüm birimleri ile harekete geçmiştir.

İBB, tapulu arsa sahiplerinin sorunlarını ortadan kaldırmak için çözümler üretmeye çalıştığı gibi, aynı zamanda hak sahibi olup da tapusunu alamamış Ayazağa halkı için tüm birimleri ile koordineli bir şekilde gerekli tüm çalışmalarını yapmıştır.

Gelinen noktada;
-hem kamu yararı korunmuş,
-hem halkımızın onlarca senedir süren mağduriyeti giderilmiş,
-hem de halkımız, büyük bir fedakarlık örneği göstererek, kamulaştırılacak araziler üzerinde, yol, su, dere yatağı, sosyal donatı alanı gibi ihtiyaçları da, Büyükşehir Belediye'nin kasasından tek kuruş kamulaştırma bedeli çıkmadan çözülmesine olanak sağlamıştır.

Yıllar süren bu çalışmaların neticesinde, yine Büyükşehir Belediyesinin üstün çabaları ile hazırlanan ve hak sahiplerine, hakları olan yerlerin satışını öngören teklif komisyona gelmiş ve aslında komisyondan da olumlu yanıt almıştır. Bundan sonraki aşama satış işlemlerinin meclis onayına sunulması iken 2017 yılının Kasım ayında, arsa satışlarına ilişkin teklifin komisyondan geri çekildiği belirtilmiştir.

Yıllardır Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışan halkımız yetkililere bunun nedenlerini sorduğunda, ilk ay alınan cevap “halkımızın mağdur olmaması için araştırma yapıyoruz “ olmuştur.

Ancak devamında da sonuç alınmaması üzerine ve ısrarlı sorular karşısında, öncelikle fısıltı olarak daha sonra alenen ilan edildiği şekli ile, Ayazağa'nın, hak sahiplerine tapularının verilmesi amaçlı arsa satışlarına ilişkin dosyanın, Ak parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar'ın dosyası olduğu bildirilmiştir.

Yetkisi olmayan bir parti ilçe başkanının, Büyükşehir Belediyesine ait tapuların hak sahiplerine satışı işlemi ile ne gibi bir ilgisi olabileceğini anlamayan halkımız, defalarca Salih Bayraktarın kapısına giderek çözüm arayışına devam etmiştir. Ancak Kasım 2017 den bu yana Salih Bayraktar'dan “bilmediğiniz şeyler var, herşey iyi olacak” dışında hiç bir yanıt alamamıştır.

Salih Bayraktar ile yapılan görüşmelerle eş zamanlı olarak Büyükşehir Belediyesinin daha evvel çözüm iradesi taşıyan tüm birimlerine gidilmiş ve tamamı Ayazağa halkını desteklediklerini, zaten satış ve diğer çözüm süreçlerinin tamamını birlikte yönettiklerini ancak belediye başkanı tarafından işlemlerin bekletilmesinin istendiğini ve dolayısı ile yasal olarak Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatlarına uygun hareket etmek zorunda olduklarını beyan etmişlerdir.

Bu dönem içerisinde, Salih Bayraktar'ın talimatına rağmen halkın mağduriyetine çözüm üretmeye çalışan AK Grup Başkan Vekili Temel Başalan ile İmar Komisyonu başkanı Hadi Diler görevlerinden alınmışlardır.

Gelinen süreç itibari ile tüm hukuki sorunlar aşılmış, belediyenin ve halkın tüm sorunları hiç bir mağduriyet yaşamadan çözülmüş ancak yetkisi veya sorumluluğu olmayan Salih Bayraktar'ın keyfiyeti ile 80.000 kişi zulme uğratılmış ve uğratılmaktadır. Halbuki Ayazağa halkının tepkisi bizzat Salih Bayraktar'ın şahsi ve keyfi uygulamasınadır. Ancak sayın Cumhurbaşkanımız her zaman demiştir ki ‘halkın iradesi üzerinde hiç bir irade tanımam ve her kim benim adımı kullanarak iş yapar ise bana şikayet edin’.

Biz Ayazağa halkı olarak sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyor ve Salih Bayraktar'ı ve onun talimatı ile hareket edenleri şikayet ediyoruz.” denildi.