Sözcü Plus Giriş

24 Haziran seçiminde kim ne kadar oy aldı? İşte il il seçim sonuçları

24 Haziran seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre geçen yılki anayasa değişikliği referandumunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş hayata geçecek. Dün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilirken; milletvekili seçimlerinde AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu elde etti. Kesin sonuçlar 29 Haziran'da ilan edilecek. Seçim sonuçlarının ayrıntılarını merak eden vatandaşlarımız haberimizden öğrenebilirler.

Güncellenme: 22:50, 25/06/2018
24 Haziran seçiminde kim ne kadar oy aldı? İşte il il seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyların salt çoğunluğunu aldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonuçların belli olmasının ardından seçmenlerin 3 Kasım 2002’de AKP’yi iktidara taşıdığını, 2007 seçimlerinde vesayete karşı vatandaşlarla birlikte mücadele ettiklerini, 2011 seçimlerinde de yine hep birlikte Türkiye’ye çağ atlattıklarını söyledi. CHP’nin adayı Muharrem İnce ise “15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Bir kere hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. Birincil hedefimiz bu. 15 milyon insan oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon olabilir. Bunun için uğraşacağım. Bunu herkes bilsin.” dedi.

cumhurbaskanligi-sonuclari-2018milletvekilligi-sonuclari

TÜRKİYE’DE YÖNETİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR! BUNDAN SONRA NELER OLACAK?

1) CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKARABİLECEK
Yeni sistemde başbakanlık kaldırılırken, yerine “devletin başı” sıfatıyla cumhurbaşkanı yürütme yetkisini kullanacak. Cumhurbaşkanı bu çerçevede kendi yardımcılarının yanı sıra bakanları da atayacak, yürütmeye ilişkin konularda da “cumhurbaşkanlığı kararnamesi” çıkarabilecek.

Ancak temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle, siyasi haklar ve ödevler cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemeyecek. Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda ve kanunda açıkça düzenlenen konularda da cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamazken, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanacak.

2) TBMM AKSİ KARAR ALIRSA KARARNAME DÜŞECEK
TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda da cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelecek.

3) AFET HALİNDE OHAL İLAN EDİLEBİLİYOR
Cumhurbaşkanı, “doğal afet, ağır ekonomik bunalım, savaş, savaşı gerektirecek durumların baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, kuvvetli kalkışma, şiddet hareketlerinin yaygınlaşması” gibi hallerde OHAL ilan edebilecek.

4) TBMM OHAL'İ KALDIRABİLECEK
Ancak TBMM gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya olağanüstü hali kaldırabilecek.

5) OHAL DÖNEMİ KARARNAMESİ FARKI
OHAL döneminde çıkarılacak cumhurbaşkanlığı kararnameleri, olağan dönemdeki sınırlamalara tabi olmayacak ve bu çerçevede cumhurbaşkanı temel hak ve hürriyetlerle ilgili de kararname düzenleyebilecek.

Öte yandan OHAL sırasında çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin üç ay içerisinde Meclis'te görüşülerek, karara bağlanması gerekiyor. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnameleri kendiliğinden yürürlükten kalkıyor.

6) BÜTÇE YETKİSİ CUMHURBAŞKANINDA
Yeni sistemde bütçeyi de cumhurbaşkanı yapacak. TBMM, cumhurbaşkanının hazırladığı bütçeyi kabul etmezse, bir önceki yılın bütçesi “yeniden değerleme oranı” ölçüsünde artırılarak izleyen yılda uygulanacak.

Eski sistemde bütçeyi başbakan başkanlığındaki hükümet Meclis'e sunuyordu.

7) HEM BAKAN HEM MİLLETVEKİLİ OLUNAMIYOR
Yeni sistem kişilerin aynı anda hem bakan hem milletvekili olmasını engelliyor. Bu nedenle cumhurbaşkanı kabineye milletvekillerinden birini atarsa, o kişinin milletvekilliği düşecek.

8) 50 VEKİL DAHA FAZLA
TBMM'deki sandalye sayısı referandumda kabul edildiği üzere artık 550 değil 600 olacak.

9) MECLİS FESHEDİLİRSE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ DE YENİDEN YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Meclis'i fesih yetkisini kullanırsa, TBMM seçimlerinin yanı sıra cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de yenilenmesi gerekecek.

10) 301 VEKİL SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTEYEBİLECEK
Seçimle yürürlüğe girecek yeni sistemde Meclis tam sayısının yarıdan bir fazlası olan 301 vekilin vereceği önergeyle cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılması istenebilecek

11) SORUŞTURMAYA 360 VEKİL KARAR VERECEK
Meclis, cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılmasına üye tamsayısının beşte üçünün yani 360'ının oyuyla karar verebilecek.

12) 400 VEKİLLE YÜCE DİVAN YOLU
Üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 vekilin gizli oyuyla cumhurbaşkanı hakkında Yüce Divan'a sevk kararı alınabilecek.

13) KANUNLAR GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK
Yeni sistemde başbakanlık olmayacağı için cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan tasarı yerine teklif TBMM Başkanlığına sunulacak ve yine aynı şekilde komisyon ile Genel Kurul'da görüşüldükten sonra yasalaşacak.

14) REFERANDUM İÇİN 360 OY
Yeni sistemde anayasa değişikliğinin 600 sandalyeli yeni Meclis'te referanduma sunularak yapılması için 360, referandumsuz yapılması için 400 oy gerekiyor.

REUTERS

Yayınlanma Tarihi:21:41,