Överken hata yapmak

Erdoğan, Ankara Millet Camii'nde 15 Temmuz şehitlerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim okudu.
Y'ardakçı aldı eline kalemi başladı yazmaya:
– “Bir cumhurbaşkanının camide yahut başka herhangi bir mekânda tilâvetine, yani Kur'an okumasına alışkın olmayan Türkiye, Kur'an'ı şimdi arada bir Cumhurbaşkanı'ndan da dinliyor…
– “Cumhurbaşkanı'nın dünkü tilâvetini dinleyen ve ‘Kur'an tavrı'nın da mahiyetini bilenler, Erdoğan'ın Kur'an'ı bize, özellikle de İstanbul'a mahsus olan ama şimdi neredeyse tamamen unutulan ‘İstanbul', hattâ ‘Üsküdar tavrı' ile okuduğunu hemen fark etmişlerdir.
– “Cumhurbaşkanı, Kur'an'ı artık maalesef unutulan ama bize mahsus olan ve olması gereken tavırda okuyor fakat bu konuda çalıştaylar ve daha nice toplantılar tertip eden Diyanet'in hafızları bizimle alâkasız tavırları taklide hevesleniyorlar
– “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanı'nın dünkü tilâvetinden ilham alıp bazı şartları tekrar uygulamaya koyması şarttır…”
Y'ardakçı Erdoğan'ı övmek isterken aslında meseleyi eline yüzüne bulaştırıyor!
Bir-iki uçak gezisiyle Erdoğan'ı tanıdığını sandı herhalde.
Oysa…
Erdoğan'a göre, Kur'an okuma tavrının milliyetçiliği olamaz…
Erdoğan'a göre, Kur'an okumada aslolan manadır, yorum değil…
Erdoğan'a göre, “okuma farklılıkları” sadece “ü”  gibi telaffuzdan ileri gelir…
Erdoğan'a göre, en güzel Kur'an okunuşu Arap tavrıdır…
Bu sebeple, Saray'da -Dünya Kur'an okuma yarışması ikincisi- Hafız Mehmet Bilir gibi Arap üslubunda okuyanlar görev yapmaktadır.
Bu sebeple, uluslararası yarışmalara, Mısır ve Arap tavrı okuyan hafızlar gönderilmektedir.
Bu sebeple, son dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle Arap üslubu okuyucularını Türkiye'ye davet etmektedir.
Bu sebeple, TRT'deki Kur'an okuma yarışmasını Arap tavrı kazanmaktadır.
Ah y'ardakçı ah!
Bilmiyor ki…

Erdoğan, “Üsküdar”- “İstanbul” okuma tavrının “tek parti zihniyetinin ürünü” olduğuna inanır, itibar göstermez; “mevlit tavrı” der…

Erdoğan'ın notları

Y'ardakçı yazısında dedi ki:
– “Kur'an tilâvetinde bize mahsus üslûbu kaybetmemiz­den bahsetmeye dün Cum­hurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki Millet Camii'nde­ki tilâvetini dinledikten sonra karar verdim…”
Nasıl yani?
Bu konuda daha önce yazdıklarını unuttu mu? Örneğin…
Annesinin vefatının yedinci gününde Erdoğan Kasımpa­şa'daki Piyalepaşa Camii'nde mevlit okuttu. Erdoğan mevlit­te, “Tebareke” olarak bilinen Mülk suresini okudu…
Bunun üzerine…
Tarih: 17 Ekim 2011
Y'ardakçı üç gün önce yazdığının benzerini satır satır o tarihte yazdı! Unutkanlık mı başladı? Neyse…
Her iki benzer makalesinde de Erdoğan'ın Kur'an okuma tavrı üzerine şu satırları yazdı:
“Başbakan'ın Kur'an'ı İstan­bul tavrında okuması, yetişti­ği semtten kaynaklanıyor. Zira doğup büyüdüğü Ka­sımpaşa, İstanbul tavrının 1950 sonrasındaki önemli temsilcilerinin yetiştiği semt­tir. Mesela Kasımpaşa'daki Bahriye Camii'nin baş ima­mının oğlu olan hafız, tanburî bestekar Kemal Batanay o semtte hıfzetmiştir. Tilavête halen mükemmel şekilde de­vam eden Aziz Bahriyeli de Kasımpaşalıdır ve zamanı­mızın en seçkin hafızlarının başında gelir…”
Erdoğan Kur'an okuma üslubunu kim/kimlerden öğrenmiştir bilmem.
Bildiğim şudur:
Erdoğan imam hatipte pek çalışkan bir öğrenci değildi.
Kur'an-ı Kerim'i bütünleme­de geçti.
Arapçası pek iyi değil­di; “beş” idi notu. (Tefsir “altı”, hadis “yedi”, “fıkıh “yedi” idi…)
Yani…
Erdoğan'ın Kur'an okuma üslubu nasıldır bilemem?
Y'ardakçı gibi -Erdoğan'ı göklere çıkarmak için- Di­yanet İşleri Başkanlığı'na “bakın da örnek alın” hiç diye­mem! Ayıp…

Erdoğan'ın üslubu

Kurra…
Kur'an-ı Kerim'i geçerli kabul edilen -dilin fonetiği nedenlerle- 10 farklı okuyuş tarzına göre okuyan ve okutan hafızlara verilen bir paye.
Tecvid
Kur'an-ı Kerim'i güzel oku­ma ilmi olarak tanımlanıyor.
Erdoğan'ın Kur'an okuması yeni değil…
Erdoğan'ın Kur'an okuma tavrının yazılması-konuşulması yeni değil…
Erdoğan'ın hatta nasıl okuduğu/üslubu haberlere konu oldu. Örneğin…
Tarih: 22 Ekim 2012.
Hürriyet gazetesi Erdoğan'ın Kur'an okuma üslubunu Mısır'ın ünlü kurra hafızların­dan Dr. Feracallah eş-Şaze­li'ye sorup şu yanıtı aldı:
“Erdoğan'ın tilavetini dinle­dim. 30'uncu cüzdeki İnfitar suresinin beşinci ayetinden surenin sonuna kadar tecvid hükümlerine uygun yüksek bir eda ve harflerin mahreçleri­nin hakkını vererek okumuş. 29'uncu cüzdeki surenin 9'uncu ayetine kadar önce Bayati sonra Acem ma­kamlarında okumuş, daha sonra yeniden Bayati makamı­na geçiş yapmış…”
Keza…
Mısır Radyosu'nun kurra ha­fızı Şeyh Dıya en-Nazır ise, “Erdoğan'ın Mülk suresini okurken bir ayette ‘vakıf/ durak' bulunmayan bir yerde durduğunu, bunun da nefes yetmemesi zaruretinden kaynaklanan bir zorunlu ‘vakıf' olarak değerlendirilebileceğini” söyledi.
Erdoğan'ın üslubu karışık mıdır; Erdoğan güzel okur mu bilmem. Konu beni aşar!
İlgilendiğim şu:
Y'ardakçılar, “şeyh uçmaz mürit uçurur” tavrından ne zaman kurtulacak?

sozcu-banner-1
Loading...