Sözcü Plus Giriş

2019 MSÜ tercih sonuçları sorgulama: MSÜ tercih sonucu MSB’den açıklandı! (Tıkla, sorgula)

MSÜ tercih sonuçları ÖSYM'den değil, MSB Personel Temin sayfasından yayınlandı. MSÜ'nün tercih kılavuzunda belirtilmesine rağmen adaylar sonuçları ÖSYM'den bekliyordu. Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarını kimlik bilgileri ile öğrenebilecek. Hızlı sorgulama için aşağıdaki linkten MSÜ tercih sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

07:34 -
2019 MSÜ tercih sonuçları sorgulama: MSÜ tercih sonucu MSB’den açıklandı! (Tıkla, sorgula)

Milli Savunma Üniversitesi sınavı 7 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. MSB’nin personeltemin.msb.gov.tr/ adresinde yer alan bilgilere göre sonuçların 13 Haziran tarihinde adaylara duyurulacağı açıklandı. Ülkemizin milli savunma hattında görev almak isteyen gençler, geçtiğimiz haftalarda MSÜ başvurularını gerçekleştirdi ve gözlerini sonuçlara çevirdi. Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları dünden beri büyük merak konusu. Bir de sonuçların ÖSYM yerine MSB’nin sayfasından yayınlanması heyecanı daha da yükseltti.  ÖSYM’den beklenen sonuçlar, MSÜ personel temin ekranından açıklandı. MSÜ tercih sonuçlarını https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden veya haberimizde yer alan linkten sorgulayabilirsiniz. Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacak. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklar. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGU EKRANI

MSÜ TERCİHLERİNDE 2’İNCİ SEÇİM AŞAMA

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

İLGİLİ HABERMSB personel temin sayfasına nasıl giriş yapılır?MSB personel temin sayfasına nasıl giriş yapılır?

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ FİZİKSEL YETERLİLİK TESTİ (FYT) HANGİ AŞAMALARDAN OLUŞUR?

Başvuru Kılavuzunda belirtilen ve özel şartlar istenen sınıf/branşlar hariç olmak üzere fiziki yeterlilik testi (FYT) 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla “yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği” planlı bir görüşmedir.

MSB MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ

1. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2019 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 24 Haziran – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okullarına başvuran adaylar, tercih ettikleri okullar ve MSÜ-2019 puan türleri göz önüne alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır.

3. Hava Harp Okulu adayları “Psikomotor Testi” ve “Öğrenci Seçme Uçuşuna” katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2019 sayısal puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır.

4. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2019 sınavında herhangi bir puan türünden, taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

b. MSÜ-2019 sınavında herhangi bir puan türünden, taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

5. Şehit / Gazi yakını olan adaylardan; taban puanın %90’ı ve fazlası olan adaylara da Şehit-Gazi Kontenjanından çağrı yapılmıştır. Gerekli belgeleri getirmeyen adayların işlemlerine Şehit/Gazi kontenjanından devam edilmeyecektir.

6. Okul ve puan türüne göre çağrı yapılan en düşük aday puanlarını görmek için tıklayınız..

7. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.

8. Seçim Aşaması Faaliyetleri

msü sözcü ile ilgili görsel sonucu

a. Hava Harp Okulu adayları için;
1’inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi.
2’nci gün : Psikomotor Testi
3’üncü gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.
b. Diğer adaylar için;
1’inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi.
2’nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.
c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.
ç. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

ADIM ADIM YAPILACAKLAR İÇİN TIKLAYINIZ

msü sözcü ile ilgili görsel sonucu

MSÜ TERCİHLERİ İÇİN UYARILAR

1) Başvuru ve giriş koşullarını taşımayanlar, başvuru ve giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış
bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması olumsuz çıkan
öğrenciler, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (okula kayıt yaptırmış olsalar bile)
okul ile ilişikleri derhal kesilecek ve gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu
Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesi uygulanacaktır.

2) Yapılan eksik veya hatalı bilgi girişi nedeniyle doğacak sonuçların tüm sorumluluğu adaylara ait
olacaktır.

3) Adaylar bilgilendirme işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip
edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince, internet adresinde yayımlanan
bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

4) Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; bu başvuru kılavuzunda belirtilen
nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

5) Başarı listelerindeki adayların çağrı işlemlerinin hızlı ve etkin olarak yapılabilmesi için, iletişim
aracı olarak cep telefonu kullanılacaktır. Dolayısıyla, adayların kendilerine ulaşılabilecek en doğru cep
telefonu numaralarını (Adayların kendilerine ulaşılabilmesi için 2 farklı numara belirtmeleri gerekmektedir.)
başvuru formunda belirtmeleri, cep telefonu ve adres değişikliklerini en kısa sürede bildirmeleri son derece
önemlidir.

6) Kendisine bildirilen tarih ve saatte seçim aşamalarına, sağlık muayenelerine, kayıt işlemlerine
gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır ve tüm okullar için adaylık işlemleri iptal edilir.

7) Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı
organları, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerekli görüldüğü
takdirde değiştirilebilecek ve MSB internet sitesinde yayınlanacaktır.

İLGİLİ HABERÖSYM aday sayfasına nasıl giriş yapılır?ÖSYM aday sayfasına nasıl giriş yapılır? İLGİLİ HABERÖSYM şifremi unuttum ne yapabilirim? Güvenlik sorusunu hatırlamıyorsanız…ÖSYM şifremi unuttum ne yapabilirim? Güvenlik sorusunu hatırlamıyorsanız…
Son güncelleme: 21:02 14.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more