Devlet açığı Avrupa Birliği sınırına yaklaştı

Genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı 2018 yılında yüzde 2,8 olarak tahmin edildi. AB'ye aday olan ülkeler için belirlenen Maastricht Kriterleri'nde devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı en fazla yüzde 3 olabiliyor. AB'ye aday ülkelerin tam üye olabilmesi için açığın yüzde 3'ten fazla olmaması gerekiyor. Yani bin bir türlü bahane ile Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almamaya çalışanlara yeni bir bahane daha sunulmasının sınırından dönüldü.

Devlet açığı Avrupa Birliği sınırına yaklaştı

Genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı 2018 yılında yüzde 2,8 olarak tahmin edildi. Sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verirken merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2018 yılında açık verdi.

Genel devlet konsolide borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2018 yılında yüzde 30,4 oldu. Bu rakam 2017 yılında yüzde 28.3 seviyesindeydi. Bütçe açığı 2018’de 2017 yılına göre yüzde 52 oranında artarak 72 milyar 615 milyon lira oldu.

Kurumların bütçelerinde dikkat çeken kesintiler İlginizi Çekebilir Kurumların bütçelerinde dikkat çeken kesintiler

MAASTRICHT KRİTERLERİ SAĞLANDI

Avrupa Birliği’ne aday ve üye ülkeler tarafından ESA 2010 metodolojisi esas alınarak hesaplanan ve GSYH’ye göre azami yüzde 3 bütçe açığı ve yüzde 60 borç stokunu içeren Maastricht kriterleri, 2018 yılı için sağlandı.

Avrupa Birliği Bakanlığı’nda Maastricht Kriterleri’ne yönelik hazırlanan bilgi notu.

DEVLET HARCAMALARININ PAYI YÜZDE 35

Genel devlet toplam harcamaları 2018 yılında 1 trilyon 303 milyar 69 milyon TL’ye ulaşırken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35’e yükseldi. Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 197 milyar 850 milyon TL’ye, gelirlerin GSYH içindeki payı ise yüzde 32,2’ye yükseldi.

VERGİ VE SOSYAL KATKI GELİRLERİ 1 TRİLYON TL’YE YAKLAŞTI

Genel devletin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2018 yılında 955 milyar 924 milyon TL’ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2017 yılında %47,8 iken 2018 yılında yüzde 44’e düştü. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı %25,5’e yükselirken, net sosyal katkıların payı ise %30,5’e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...