Sözcü Plus Giriş

İşe iade davası şartları nelerdir?

Çalıştığı bir kurum ya da kuruştan haklı bir sebep gösterilmeden iş akdinin fes edildiğini düşünen çalışanların işe iade davası açma hakları bulunmaktadır. Bu şekilde mağduriyetlerini giderebilme fırsatı tanınmıştır. Peki, işe iade davası şartları nelerdir? Çalışan ne kadar süre içinde işe iade davası açması gerekmektedir? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm soruların cevapları için hazırladığımız haberin detayları…

Sozcu.com.tr
10:18 -
İşe iade davası şartları nelerdir?

İş veren ile işçi arasındaki iş ilişkisinin sürekliliğini ve istikrarını sağlamak için 4857 sayılı İş Kanunu, çeşitli hükümler ile bazı şartları belirlemiştir. Buna göre eğer işçi kendisine herhangi bir haklı sebep gösterilmeden işten çıkarıldığını düşünüyorsa bunu dava edebilme ve işten çıkarılmayı geçersiz kılma hakkı vardır. İş Kanunu'nun 20. maddesi geçerli bulunmayan nedenlerle iş sözleşmesi fesh edilen işçi için işe aide davası açma hakkı tanımıştır. Ancak pek çok işçi böyle bir hakkı olduğunu ve bunu nasıl kullanması gerektiğini bilmemektedir. Peki, işe iade davası şartları nelerdir? İşe iade davası ne zaman açılır? İş Kanunu fesih bildirimine itiraz il ilgili neler demektedir? İşte merak edilen tüm bu sorular hakkında detaylı cevap bulabileceğiniz haberimiz…

İŞE İADE DAVASI NEDİR?

İşe iade davası, iş akdi geçerli (haklı) olmayan bir nedenden dolayı fesh edilen bir çalışanın mağduriyetini giderebilmek, işten çıkarılma kararının iptalini ve işe tekrar dönebilme kararını geçerli kılmak için açmış olduğu iş davasıdır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesi işe iade davasını;

“İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca ara bulucuya başvurmak zorundadır. Ara buluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Ara bulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde ara bulucuya başvurulabilir.

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.” hükümleriyle belirtmiştir.

İŞE İADE DAVASI ŞARTLARI NELERDİR?

-Geçersiz bir nedenden dolayı işten çıkarılan bir kişinin işe aide davası açabilmesi için o iş yerinde 30 veya daha fazla kişinin çalışıyor olması gerekir.
-Çalışanın o iş yerinde en az altı ay kıdeminin olması gerekmektedir. Altı aydan daha az bir kıdeme sahipse dava açamaz.
–İşten çıkarılan çalışan ile iş yeri arasında iş sözleşmesi olmalıdır.
–Kişinin dava açabilmesi çin iş akdinin iş veren tarafından sonlandırılması gerekmektedir. Fesih bildirimi işveren tarafından yazılı bir şekilde yapılmalıdır. Kendi isteği ile işten ayrılan bir çalışan işe iade davası açamaz.
– Yine işten çıkarılan kişinin dava açabilmesi için iş akdinin feshi, 4857 sayılı İş Kanunu içerisinde yer almayan geçerli bir sebep dışında gerçekleşmiş olmalıdır.

İLGİLİ HABERKıdem tazminatı nasıl hesaplanır?Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Son güncelleme: 10:19 11.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more