Suriyeli girişimciler İDA’da yarıştı

İstanbul Düşünce Akademisi, Suriyeli sığınmacıların ekonomiye entegrasyonu kapsamında “Suriyeli Girişimciler Fikir ve Proje Yarışması” düzenledi. Yarışmada desteklenmeye değer bulunan 3 proje yatırımcı ile buluşturulacak.

Suriyeli girişimciler İDA’da yarıştı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı bünyesindeki İstanbul Düşünce Akademisi (İDA), Suriyeli sığınmacıların yük olmaktan çıkarılarak ekonomiye entegrasyonu çerçevesinde “Suriyeli Girişimciler Fikir ve Proje Yarışması” düzenledi.

Daha önce “Suriyeliler AB ve Türkiye Özelinde Mülteciler” ve “Suriyeli Sığınmacılar ve İstanbul’daki Girişimleri” adıyla hazırlanan raporları hayata geçiren Akademi, bu çalışmalarla Suriyelilerin yoğunlaştıkları semtleri, iş kolları ile birlikte ortaya koyarak ülkemiz ve İstanbul'daki durum tespitini gerçekleştirdi.
Yine İDA tarafından Suriyeli girişimcilerin yatırımlarını gerçekleştirirken karşılaştığı sorunların tespitine yönelik bir toplantı organize edildi ve katılımcılara uygulanan anketler de değerlendirilerek eğitim ihtiyaçları belirlendi. Belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde, Suriyeli girişimci adaylarına kendi işlerini kurma ve geliştirme yönünde eğitimler verildi.

İDA son olarak Vakfın Fulya'daki merkezinde düzenlediği etkinlikte finale kalan 9 Suriyeli girişimcinin fikirlerini yarıştırdı.

Etkinlik kapsamında Suriyeli girişimciler, geliştirdikleri iş fikirlerini yatırımcılar ile akademisyenlerden oluşan jüriye anlatma fırsatı buldu. Elektrikli araçlar için şarj altyapısı projesi ile Anas Kwider, jenerik ilaç tespit cihazı projesi ile İsmail Muhanna ve bulut bazlı kurumsal çözüm projesi ile Omar Rabbat olmak üzere 3 girişim, jüri tarafından geliştirilmeye uygun bulundu. Söz konusu 3 girişimcinin projelerinin geliştirilmesi için destek verilecek ve yatırımcı ile buluşturulacak.

“ÜLKE EKONOMİSİ DE KATKI SAĞLAYACAK”

Düzenlenen etkinlikte konuşan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Suriyeli sığınmacıların tamamının niteliksiz insanlar olarak algılanmasının yanlış olduğunu ve düzenlenen etkinliğin bunun en önemli kanıtı olduğunu dile getirdi. Bu yarışma ile bir yandan Suriyeli girişimcilerin ekonomiye entegrasyonun sağlanması amaçlanırken, bir yandan da ülke ekonomisine katkı sağlanacağına dikkat çeken Kuralay, “Türkiye ve İstanbul ekonomisi yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmeyi amaçlayan bu tür projelerle daha da gelişecektir” dedi.

İDA Direktörü Tezer Palacıoğlu da yaptığı konuşmada, mülteciliğin tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu yerinden yurdundan edilen insanların nüfus olarak dünyanın 22'nci büyük ülkesi olduğunu dile getirdi. Palacıoğlu, ülkemizdeki Suriyeliler'in yüzde 71'ine denk gelen 2,5 milyonunun 29 yaşın altında olduğunu ve bu kişilerin kendi ülkelerine dönecekleri zamana kadar ekonomimize bir şekilde katkıda bulunmaları için projelerin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti. İTO kayıtlarına göre 12 Nisan itibariyle İstanbul'da 7 bin 654 Suriyeli firma bulunduğunu belirten Palacıoğlu, özellikle geçtiğimiz yıl 3 binin üzerinde yeni Suriyeli firma kuruluşunun dikkat çekici olduğunu söyledi.

İstatistikleri yorumlayan Palacıoğlu, her 3 Suriyeli firmadan birinin Fatih'te, 6 firmadan birinin Esenyurt'ta kurulduğunu belirterek, “Tüm Suriyeli firmaların yüzde 70'den fazlası Başakşehir, Zeytinburnu ve Şişli de dahil olmak üzere bu 5 ilçede toplanıyor. Sektör olarak da Suriyeli firmaların 5'te biri toptan ve dış ticaret, yüzde 14'ü emlak müşavirliği, yüzde 9'u da konut inşaatı ile ilgileniyor” diye konuştu.

İDA, 46 YAYIN VE ÇALIŞMAYA İMZA ATTI

İDA, ekonomik, sosyal ve siyasal araştırmalardan, düzenli yayınlara, sektörel sorun ve trendlerin küresel ulusal ve yerel boyutta izlenmesine, yenilikçi politikaların geliştirilmesine, rekabetçiliğin artırılmasına, pazar dönüşümü ve çeşitlendirmeye yönelik olarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösteriyor. İDA, içinde bulunduğumuz süreçte sektörel raporlar hazırlanmasının yanısıra İstanbul'da girişimciliğin geliştirilmesi ve Suriyeli sığınmacıların ekonomiye entegrasyonunun sağlanması konularına ağırlık veriyor. İDA kuruluşundan bugüne kadar toplam 46 sektörel yayın ve çalışmaya imza attı.