Sözcü Plus Giriş

Hurda indirimi yüzde 50 arttırıldı!

TBMM'de görüşülen ve onaylanan Torba Yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Merakla beklenen Torba Yasa'da hurda indirimi 10 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkartıldı. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan ve kamyonet tipindeki araçlara verilen cezalar da iptal oldu.

Sozcu.com.tr
08:38 -
Hurda indirimi yüzde 50 arttırıldı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanunlar ile 635 sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına dair kanunda, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.

Hurda indirimine ilişkin madde Resmi Gazete’de bu şekilde yayınlandı:

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 15.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir.”

Hurda indirimi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vergisiz fiyatı 70 bin TL’ye kadar olan araçlarda 10 bin TL, 70-120 bin TL arasında olan araçlar için 8 bin TL ve 120 bin TL üzerinde fiyatı olan araçlar içinde 3 bin TL indirim sağlıyordu. Torba Yasa ile vergisiz fiyatı 70 bin TL olan araçlar için indirim 10 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkartıldı ama diğer vergisiz fiyat aralıklarında uygulanan hurda indirimi hakkında herhangi bir açıklama yok.

İLGİLİ HABEROtomotivde daralma mayıs ayında yüzde 55 oldu!Otomotivde daralma mayıs ayında yüzde 55 oldu!

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ CEZALARI DA İPTAL

Bu duruma ek olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kamyonet ve panelvan tipi (Kangoo, Doblo, Tourneo Connect, Combo tipi) geçilmesi nedeniyle kullanıcıya gönderilen cezalar iptal oldu. Böylece cezalara ilişkin açılan davalara yer olmadığına ilişkin karar verilecek ve yargılama giderleri tarafların üzerine bırakılacak, vekalet ücreti talep edilemeyecek. Tebliğ edilen cezalar şayet ödendiyse bugünden itibaren üç ay içinde başvuru yapılması halinde ödemeyi yapan mükellefe ceza tutarı iade edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan madde şöyle:

25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 5 – 1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.”

Son güncelleme: 09:18 12.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more