Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Gider ve amortisman kısıtlaması gelmeden otomobil alın!

Kamuoyunda büyük gürültü kopartan vergi teklifi 21 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kanun, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Getirilen düzenlemeler yasada belirlenmiş yürürlük tarihlerinde uygulanmaya başlayacak.

GİDER VE AMORTİSMANLARIN TAMAMI GİDER YAZILAMAYACAK

Kanun teklifinin gerekçesinde mevcut uygulamada işletme aktifinde kayıtlı olup kazancın elde edilmesinde kullanılan binek otomobillerinin amortisman başta olmak üzere bütün giderleri (Motor Taşıtlar Vergisi hariç) kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmektedir. Ancak, gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri bu düzenlemeleri suiistimal etmekte ve şahsi ihtiyaçları için de binek otomobillerini kullanmaktadırlar. Bu suiistimalleri cezalandırmak için binek otomobillerine ait giderlerin ve amortismanların sınırlanması yoluna gidildiği ifade edilmektedir.

NE DEĞİŞİYOR?

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, 1. 1.2020'den itibaren:

– Binek otomobillerine ilişkin en fazla 250.000 TL'ye kadar olan kısım için amortisman ayırıp gider yazabilecekler,

– Binek otomobili alımında, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi toplamının sadece 115.000 liralık kısmını gider yazabilecekler,

– Araç başına bir aylık kiralama tutarının 5.500 TL'ye kadar olan kısmı gider yazılabilecek, aşan kısım ise kanunen kabul edilmeyen gider yazılacak,

– Azami kiralama bedeli 5.500 TL'yi aşan kısma isabet eden Katma Değer Vergisi indirilmeyecek,

– Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla yüzde 70'inin indirimi kabul edilecek. Aşan kısım kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilecek,

– Gider yazılması kabul edilmeyen yüzde otuzluk kısma ilişkin Katma Değer Vergisinin de indirimi mümkün olmayacak.

Benzer düzenleme serbest meslek erbapları için de yapılmıştır.

BÜTÇE AÇIĞINA ÇARE OLMAZ

Merkez Bankası'nın temettü ve yedek akçelerinin Hazine'ye aktarılmasına rağmen, ilk on aylık bütçe açığı 100.7 milyar olmuş. On aylık vergi gerçekleşmesi yılın bitimine iki ay kala bütçe hedefinin tutması için 216 milyar 615 milyon lira vergi tahakkukuna ihtiyaç gösteriyor iken, 6 milyar lira ilave vergi hedefi ile vergi teklifini yasalaştırıyorsunuz. Bütün sistemi ve anayasal vergileme ilkelerini çiğneyerek.

Bula bula bütçe açığını kapatmak için binek otomobillerine gider ve amortisman kısıtlaması getirme çözümünü buldunuz. Tebrikler!

Ülkemizde 2019 Temmuz sonu itibarıyla 23 milyon 86 bin 900 taşıt aracı mevcut. Bu araçların yüzde 55'i otomobil. Bu otomobillerin ne kadarının vergi mükelleflerine ait olduğunu bilmiyoruz. Mükelleflerin binek otomobilleri yoluyla ne kadarlık gider yaratıp ne kadarlık vergi tasarrufu sağladıklarını da bilmiyoruz. Ama şunları biliyoruz; bütçede 2018 yılı sonu itibari ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden 12 milyar 844 milyon, bu yılın ilk on aylık döneminde 13 milyar 476 milyon, binek otomobiller ÖTV si'nden geçen yılın sonunda 17 milyar 328 milyon, bu yılın ilk on ayında 8 milyar 937 milyon, araçların tükettiği petrol ve doğalgaz Özel Tüketim Vergisi olarak geçen yılın sonu itibarıyla 55 milyar 966 milyon, bu yılın ilk on ayı itibari ile 50 milyar 615 milyon lira tahakkuk ettiğini. Bu rakamlara Özel Tüketim Vergisi üzerinden alınan Katma Değer Vergisi rakamları da dahil değil.

Binek otomobiller üzerinden, Motorlu Taşıtlar Vergisi, ilk iktisapta Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi, kullanılan yakıttan Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi alıyor ve bütçeyi bu kalemler kurtarıyor iken, vergi mükelleflerinin otomobil talebini kısıtlayacak bu tür bir düzenleme neden getiriliyor? Bunun adı bindiğin dalı kesmektir.

Siz değerli SÖZCÜ okurları ile bir tespitimi de paylaşmak istiyorum; milletvekillerinin, bürokratların maaşını vergi mükellefleri ödüyor, maaşını ödediğiniz kişiler sizin kaç liralık araba satın alabileceğiniz, kaç liralık aracı kiralayabileceğinizi belirliyor. Vergi mükelleflerine 2000 cc'nin altında ortalama ucuz bir otomobil layık görülürken; kendileri için değeri 2 milyon TL'yi aşan otomobil ve sınırsız otomobil giderini layık görüyorlar.

Ne diyelim, “böyle başa böyle traş”.

Loading...