Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Yüksek vergiye, yüksek kayıp kaçak!

2 Haziran 2019

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 2018 yılı faaliyet raporunu yayımladı. Bu rapora göre; 31.12.2018 tarihi itibarıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda toplam 15.245 denetim kadrosu mevcut, bunun 8.263'ü dolu ve 6.182'si boş durumda.

Vergi Denetim Kurulu 8.263 kişilik dev denetim kadrosu ile Türkiye'de ciddi vergi incelemeleri yoluyla vergi kayıp ve kaçağını tespit etmeye çalışmaktadır. Bu çalışmalar neredeyse artık her yıl çıkan matrah artırımı içeren vergi yasaları ile önemini iyice yitirse de, mevcut şartlara göre Türkiye'de vergi inceleme oranı nedir? Bulunan matrah farkları ve bu farkların vergi türlerine göre dağılımı nedir? Aşırı vergilemenin etkilerini bu veriler ışığında dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Her 100 Mükelleften 2'si Bile İncelenememektedir…

*GİB'in resmi internet sayfasından alınmıştır. Faal Gelir Vergisi mükellef sayıları ile faal Kurumlar Vergisi mükellef sayıları toplamından oluşmaktadır.

Vergi Türleri İtibarıyla İnceleme Sonuçları

*Bu tutar terkin edilerek üzerinden gecikme faizi ve vergi ziyaı hesaplanacaktır.

Oran Yükseldikçe, Kaçak Artıyor…

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde; adaletsiz dolaylı vergiler üzerine kurulu Türk Vergi Sistemi'nin yanlışta ısrarının sonuçlarını görmekteyiz.

2018 yılında yapılan vergi incelemeleri sonucunda tarhı istenen toplam 8.722.800.128 TL tutarındaki verginin oransal dağılımı incelendiğinde; KDV %56.37, ÖTV %17.47, Kurumlar Vergisi %8.75, Kurumlar Vergisi Geçici %7.60, Gelir Vergisi Stopaj %3.50, Gelir Vergisi %2.14, Diğer Vergiler %1.74, Kurumlar Vergisi Stopaj %0.92, Gelir Vergisi Geçici %0.75, Damga Vergisi %0.53 ve BSMV %0.22 şeklinde bir sonuç görüyoruz.

Görüldüğü üzere; %18 yüksek Katma Değer Vergisi oranının bir sonucu olarak, çoğunlukla sahte fatura kullanılarak satıcıda emanet olarak duran ve izleyen ayın 26'sında Hazineye intikal etmesi gereken Katma Değer Vergisi'nin iç edildiğini; %3 bile kâr edemeyen vergi mükelleflerinin eline, %18'lik Katma Değer Vergisi tutarını verdiğinizde, çeşitli yöntemlerle verginin buharlaştığını net bir şekilde görmekteyiz. Aynı durum Özel Tüketim Vergisi ile ilgili de söz konusudur.

Bu tablonun uzun süre değişmesi de pek mümkün görülmemektedir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more