Erciyes Üniversitesi 35 öğretim görevlisi ilanı yayınladı

Erciyes Üniversitesi 35 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek. Personel ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Erciyes Üniversitesi personel alımı ilanının başvuru koşulları…

Erciyes Üniversitesi 35 öğretim görevlisi ilanı yayınladı

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi akademik personel ilanına göre, profesör, doçent ve doktor alımı yapılacak. İşte başvuru şartları…

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer.

Not:  2547  sayılı  Kanunun  Ek  38.  Maddesi  uyarınca  belirlenen  %20'lik  kota  kapsamında  başvuru  yapılabilecek  Dr.  Öğretim  Üyesi  kadrosu bulunmamaktadır. İlan olunur.

PROFESÖRLÜK KADROSU İÇİN

–  Adayların  ilan  edilen  profesörlük  kadrosuna  başvurabilmeleri  için  durumlarının  Erciyes  Üniversitesi'nde  açık  bulunan  profesörlük  kadrolarına başvurma,  yükseltilme  ve  atanma  konusunda  Senato  ilkelerinin  ilgili  maddelerinde  belirtilen  şartlara  uygunluğunun  ilgili  komisyon  tarafından  kabulü zorunludur.

– 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

– Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım  dosyayı  fiziki  olarak  ve  ayrıca  bu  dosyalardaki  dokümanların  tamamının  PDF  formatında  CD  veya  Flash  Belleğe  aktarılıp,  5  (beş)  adet  olarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

–  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu'nun  26.  maddesi  gereğince  profesör  adayları  yayın  listelerinde  başlıca  araştırma  eserlerini  belirteceklerdir. Yabancı dilde eğitim yapılan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) puan almak veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak, ilgili yabancı dil belgesini ibraz etmek.

–  Başvuruda  bulunan  adayların  yayın  dosyalarının  içerisine  Üniversitemiz  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Ölçütlerinde  kullanılan  puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

DOÇENTLİK KADROSU İÇİN

–  Adayların  ilan  edilen  doçentlik  kadrosuna  başvurabilmeleri  için  durumlarının  Erciyes  Üniversitesi'nde  açık  bulunan  doçentlik  kadrolarına başvurma,  yükseltilme  ve  atanma  konusunda  Senato  ilkelerinin  ilgili  maddelerinde  belirtilen  şartlara  uygunluğunun  ilgili  komisyon  tarafından  kabulü zorunludur.

– 2547 sayılı Kanun'un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

– Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım  dosyayı  fiziki  olarak  ve  ayrıca  bu  dosyalardaki  dokümanların  tamamının  PDF  formatında  CD  veya  Flash  Belleğe  aktarılıp,  3  (üç)  adet  olarak

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

–  Başvuruda  bulunan  adayların  yayın  dosyalarının  içerisine  Üniversitemiz  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Ölçütlerinde  kullanılan  puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN

– Adayların ilan edilen Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi'nde ilgili birimde açık bulunan Dr. Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvurma,  yükseltilme  ve  atanma  konusunda  Senato  İlkelerinin  ilgili  maddelerinde  belirtilen  şartlara  uygunluğunun  ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.

– 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 3 (üç) adet olarak Üniversitemiz ilgili akademik birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

–  Başvuruda  bulunan  adayların  yayın  dosyalarının  içerisine  Üniversitemiz  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Ölçütlerinde  kullanılan  puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

Not:

– Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan almış olmak ve Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

İlanımız Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

Loading...