Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün Eylül sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 18,2 milyar dolar azalarak 161 milyar dolar oldu.

Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Eylül ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmelerini paylaştı.

Buna göre, Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 18,2 milyar dolar azalarak 161 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 179 milyon dolar artarak 8,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,3 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 647 milyon dolar azalışla 20,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

TAHVİL STOKU AZALDI

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,1 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar azalarak 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 10,3 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 703 milyon dolar azalarak 6,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 865 milyon dolar artışla 6,5 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 353 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 15,7 milyar dolar azalarak 109,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 26 milyon dolar artarak 8,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,5’inin dolar, yüzde 33,7'sinin euro, yüzde 2,1'inin Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,3'ünün dolar, yüzde 37,4'ünün euro, yüzde 16,1'inin Türk lirası ve yüzde 3,2'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

TOPLAM KREDİ BORCUNUN YÜZDE 43.8’İ FİNANSAL KURULUŞLARIN

Sektör dağılımı incelendiğinde, eylül sonu itibarıyla, 161,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 56,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Aynı dönemde, 8,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 15,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,3 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...