Varlık fonu nedir, ne zaman kuruldu?

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye merkezli bir şirket. 26 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanlık'a bağlı bazı şirketleri yönetmek için kanunla kuruldu. Şirketin kuruluş amacı 65. Türkiye Hükûmeti tarafından, "sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek" olarak açıklandı.

Varlık fonu nedir, ne zaman kuruldu?

Varlık fonu farklı gelişmelerle sık sık gündeme geliyor. 2016’da kurulan Varlık Fonu 10 Temmuz 2018 tarihinde 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.Şubat 2017’de hükûmetin, Temmuz 2016’dan beri süren olağanüstü hâl ile birlikte ilan etme yetkisine sahip olduğu kanun hükmünde kararname ile Halkbank, Türk Hava Yolları ve Ziraat Bankası dahil olmak üzere çeşitli büyük bütçeli kamu kuruluşları ve hazine arazileri bu fona devredildi.

VARLIK FONU NEDEN KURULDU?

T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre: Büyüme oranına gelecek on yıl içinde yıllık %1,5 oranında ilave artış sağlanması

Sermaye piyasalarında büyüme ve derinleşmenin hızlandırılması

İslami finans varlıklarının kullanımının yaygınlaştırılması

Yapılacak yatırımlarla yaklaşık yüzbinlerce kişilik ek istihdam sağlanması

Savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun stratejik sektörlerdeki yerli şirketlerin sermaye ve proje bazında desteklenmesi, küresel oyuncu olmalarının sağlanması

Otoyollar, Kanal İstanbul, 3. havalimanı, nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan finansman sağlanması

Katılım finansmanı sektör payının artırılması

Arz güvenliği sağlamak üzere, Türkiye için önem taşıyan doğal gaz ve petrol gibi yurtdışındaki stratejik sektörlere yasal ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilmesi hedeflenmektedir.