Yemek kazanından dana eti uçtu!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin yemek hizmetinde usulsüzlükler ortaya çıktı. Üniversiteye yemek sağlamak için anlaşma yapan firma, sözleşmeye uymadı.

Yemek kazanından dana eti uçtu!

Sayıştay, yemek kazanına eksik dana etinin konulduğunu ortaya çıkardı. Üniversite yönetiminin, firmadan alınan malzemeleri kontrol etmediği ve denetim yapmadığı tespit edildi.

Sayıştay, sözleşmede eksiklikler olduğunu belirtip, üniversiteyi uyardı ancak buna rağmen firmaya ceza kesilmedi. Sayıştay'ın, üniversite için 2019 Denetim Raporu'nda, yemek ihalesiyle ilgili şu tespitlere yer verildi: “2019-2020 yılları için yapılan yemek ihalesinde yıl boyunca gelen malzemeleri kontrol için kurulması gereken muayene ve kabul komisyonlarının kurulmadığı anlaşılmıştır.

Gelen malzemelerin kalitesi, miktarı, teknik şartnamedeki hükümlere uygunluğunun sadece kontrol teşkilatınca yapıldığı anlaşılmıştır. İdarenin firmaya karşı yaptırımının çok az olduğu, kontrol teşkilatı tarafından düzenlenen tutanakta yemek kazanına girmesi gereken dana etinin eksik kullanıldığı tespit edilmiş bu durumda firmaya verilecek cezanın ne olması gerektiği ile ilgili tereddütler oluşmuş ve sözleşmedeki tutarsızlıktan dolayı sadece uyarı verildiği anlaşılmıştır.”