Sözcü Plus Giriş

Antropoloji nedir?

Yunanca anthropos yani insan ve logos yani bilim kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan antropoloji hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Antropoloji nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

Sozcu.com.tr
10:07 -
Antropoloji nedir?

İnsan tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olan ve biyolojik antropoloji, sosyokültürel antropoloji ve arkeoloji gibi üç alt alana ayrılan antropoloji nedir? Hepsi ve daha fazlası için haberimize göz atmanız yeterli…

ANTROPOLOJİ NEDİR?

Antropoloji, evrimsel kökenlerimizi, bir tür olarak farklılığımızı ve dünyadaki ve zaman içindeki sosyal varoluş biçimlerimizdeki büyük çeşitliliği anlamak amacıyla insanlığın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Antropoloji üç alt alana ayrılır: sosyokültürel, biyolojik ve arkeoloji.

Sosyokültürel antropoloji: Belirli kültürlerin yaşam tarzlarını, kültürler arasındaki farklılıkları ve kültürel değişim ve sosyal dönüşüm süreçlerini inceler. Sosyokültürel antropologlar dünyanın pek çok alanında; bireylerin, yaşadıkları toplum içinde nasıl eğitildikleri; birlikte yaşayacakları eşlerini nasıl seçtikleri; nasıl evlendikleri; kendi toplumları ya da diğer toplumların üyeleriyle nasıl örgütlü ilişkiler kurdukları gibi konularda araştırma yapar.

Sosyal ve kültürel antropolojinin önemli bir yönü de dil antropolojisidir. Bu bilim dalı, adından da anlaşılacağı gibi, bugün dünyada konuşulan birçok dille ilgilenir. Dil antropolojisi hem dillerin belirli gruplarının tarihini ya da tarih öncesini hem de bugün konuşulan dilleri inceler. Dil antropologlarının çoğu, İngilizce, Çince, Rusça gibi bilinip tanınan dillerden geniş ölçüde farklı, Amerika kızılderililerininki gibi yabanıl (exotic) dillerle de ilgilenirler. Dil antopolojisi, sadece dillerin tarihsel ve betimsel incelenmesiyle değil dilin, kültürün diğer yönleriyle olan ilişkisiyle de ilgilenir. Bir başka deyişle dil antopolojisi, dili yalnız dil adına incelemekle kalmaz aynı zamanda, dilin tam anlamıyla içinde yer aldığı sosyal ve kültürel ortamla ilişkisini de inceler.

Biyolojik antropoloji: Biyolojik antropoloji insanın evrimsel biyolojisinin çeşitli yönlerini inceler. İnsanların farklı ortamlara nasıl adapte olduklarını, hastalıkları, neden öldüklerini ve diğer hayvanlardan farklı nasıl evrimleştiklerini anlamaya çalışır. Bazı biyolojik antropologlar fosilleri inceler ve gözlemlerini insanın evrimini anlamak için kullanır; diğerleri, yaşayan insanların çevrelerine morfolojik, biyokimyasal ve fizyolojik adaptasyonlarını karşılaştırır; diğerleri ise insan davranışının köklerini anlamak için insan olmayan primatların (maymunlar) davranışlarını gözlemlerler.

Arkeoloji: Bu sistemlerin teknik, sosyal ve politik organizasyonunu ve bunların arkasında duran daha büyük kültür evrim sürecini anlamak için mevcut ve geçmiş kültürel sistemlerin maddi kalıntılarını inceler. Arkeologlar insanların yaptığı çanak çömlek ve aletler gibi şeyleri inceleyerek günlük yaşamını, ayrıca kemiklerini ve dişlerini analiz ederek beslenmelerini ve ve maruz kaldıkları hastalıkları incelerler.

Son güncelleme: 13:24 15.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more