Obsesif Kompulsif Bozukluk nedir? OKB belirtileri ve tedavisi

Ruhsal bir hastalık olan Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), takıntılı düşünce ve davranışların tekrarlanmasıyla ortaya çıkıyor. Nedeni tam olarak anlaşılmamasına rağmen, biyolojik ve çevresel faktörlerin Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) da etkili olduğu düşünülüyor.

Obsesif Kompulsif Bozukluk nedir? OKB belirtileri ve tedavisi

Çağımızın hastalıkları arasında gösterilen Obsesif Kompulsif Bozukluk kısaca ‘OKB’ olarak da adlandırılıyor. Obsesif Kompulsif Bozukluk, ilk olarak başkalarının dokunduğu nesnelere dokunamamak, sürekli el yıkamak, kirlenme korkusu gibi belirtiler gösteriyor. Bu hastalık genellikle yavaş yavaş ilerleyip yaşla birlikte daha da kötüleşiyor.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) NEDİR?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır.

Obsesyon

Kişinin zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kişinin isteği dışında gelirler, kişi tarafından mantıkdışı olarak değerlendirilirler ve yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani anksiyeteye neden olurlar.

Kompulsiyon

Obsesyonların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere yapılan yineleyici davranış ve zihinsel eylemlerdir.

Foto: shutterstock

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) BELİRTİLERİ

* Kirlenme korkusu
* Düzenli ve simetrik olma
* Kendisini veya sevdiklerinin zarar görmesine ait düşüncelere kapılma
* Başkalarının dokunduğu nesnelere dokunamamak
* Nesneler düzenli olmadığında strese girme
* El sıkışmaktan rahatsızlık duyma
* Sürekli el yıkama
* Aşırı temizlik takıntısı
* Mikroplardan korkma
* Sürekli duş alma isteği
* Sürekli bir şeyleri kontrol etme ihtiyacı duyma
* Bir şeyleri sayma
* Kilitlendiklerinden emin olmak için kapıları tekrar tekrar kontrol etme
* Kapalı olduğundan emin olmak için ocağı tekrar tekrar kontrol etme
* Belirli kalıplarda sayma
* Bir duayı, kelimeyi veya ifadeyi içten içe tekrarlamak

Foto: shutterstock

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) TEDAVİSİ

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavi edilmediği takdirde kendiliğinden iyileşmeyebilir, bu nedenle tedavi almak son derece önemlidir.

Kişi, zihinsel hastalıkların teşhisi ve tedavisi için özel olarak eğitilmiş bir sağlık uzmanına yönlendirilebilir. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavisinde en etkili yaklaşım, ilaçları uygun terapiler ile birleştirmektedir.

Davranış Terapisi

Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sıklıkla görülen abartılı veya takıntılı düşünceleri azaltmaya odaklı bir tedavi yöntemidir.

Terapinin amacı, obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilere, zorlayıcı davranışlarda bulunmadan kaygı yaratan inançlarıyla yüzleşmeleri konusunda yardımcı olmaktır.

İlaç Tedavisi

OKB hastalarında beyindeki serotonin seviyelerini artırmaya yönelik ilaçlar kullanılabilir.