Aytunç ERKİN
Aytunç ERKİN

Enver Altaylı milliyetçiliği üzerinden İYİ Parti kaosu

İYİ Parti'de başlayan tartışmalar üzerine, “Kaşif Kozinoğlu mu Enver Altaylı mı?” başlıklı yazımda sordum: “Amerika'nın tekelindeki milliyetçilik mi kazanacak yoksa Anadolu milliyetçiliği mi?”

Yazımın ardından çok sayıda telefon aldım… Sosyal medyada da önemli tartışmalar yaşandı! Bugün de “Enver Altaylı” üzerinden tartışmaya devam edeceğim… Neden mi? Çünkü… Fransız İhtilali ve sonrasında kurulan ‘ulus-devletler' üzerinden ‘milliyetçilik', bugün halkçılık ile birleşmiştir ve emperyalizmden kopuş anlamına gelmektedir! 1640 İngiliz ve 1789 Fransız burjuva demokratik devrimler, feodaliteye son verdi ve milli pazarı oluşturdu.. Emperyalizm döneminde milli devrimler, mazlumların emperyalizme verdiği ders üzerine kuruldu. Türk Devrimi de bu yüzden milliyetçi-halkçı-devletçi sac ayakları üzerinde başarıya ulaştı.

Önce…

CHP'nin 1938 yılında yayınlanan “Onbeşinci Yıl Kitabı”na uzanalım: “… Asırlarca yabancı milletler tarafından istismar edilen Türk milletinin ekonomik istiklalini temin edecek, milleti ecnebi fabrika mahsullerine müşteri olmaktan kurtaracak, yurdun iptidai maddelerini yok pahasına satıp onların ecnebi mamullerini çok pahalı bir fiat ile satın almaktan çıkaracak yol, ancak devletçilik prensiplerini kabul ve tatbik ile mümkün olabilirdi.”

Devam edelim…

Emperyalist Türkçüler

‘Devrimci Türkçülük' fikrinin ideologu Yusuf Akçura'ya uzanalım: “… Banka, Reji, Düyûn-u Umumiye Avrupa kapitalinin Türkiye istiklal-i iktisadiyesini asmak için hazırladığı altından bir sehpadır. (19 Haziran 1921…)”

“Çağdaş bir devletin en önemli unsuru olan millet, türdeştir: Çoğunlukla aynı dili konuşur; fertlerin bilimsel ve düşünsel düzeyi, hukuku, ahlakı, estetik hatta siyasi fikir ve hisleri çok farklı değildir. Çağdaş bir devlette millet, aynı harsın ürünüdür; bundan dolayı, çoğunluğu, aynı mefkureye tutkundur. Dolayısıyla çağdaş bir devlet millidir. (13 Ekim 1925)

Enver Altaylı

Yani… Atatürk'te de Akçura'da da devletçilik-milliyetçilik, ‘kendi ekonomi pazarına hakim olmak' demekti, bağımsızlıkçılıktı!

Peki Enver Altaylı'nın şahsında bugün karşımıza çıkan ‘milliyetçilik' kime hizmet etti, ediyor?

Yusuf Akçura'nın dediği gibi ‘Demokratik Türkçüler' ve ‘Emperyalist Türkçüler' arasında kavga bugün de sürüyor!

O zaman, 1940'lardan sonra Atlantik'e bağlanan, Komünizmle Mücadele Dernekleri'nin 1956'da kurulmasıyla “Anti-Sovyetizm” üzerinden emperyalizmle işbirliği yapan, 1990'larda da “Türk-İslam” senteziyle “Ilımlı İslam”ın oyununa gelen ve Fetullah (CIA) ile birleşen Enver Altaylı milliyetçiliğini tartışmak şart!

CIA ajanları iddianamesi

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği Enver Altaylı iddianamesinde çarpıcı tespitler var…

Örneğin… 27 Ağustos 2017'de tutuklanan Enver Altaylı'nın İngilizce yazdığı ve Türkçe'ye çevrilen bir raporunda şu tespitlerine bakın: “…Türkiye'nin neredeyse 200 senedir kendine Batı'dan başka bir yaşam alanı benimsememiş olduğunu, ulusal bağımsızlık savaşında dahi İngiliz ya da Amerikan mandasını bağımsızlığının teminatı olarak gördüğünü, yakın zamana kadar ABD'nin kayıtsız şartsız müttefiki ve dostu olduğunu düşününce… Türk toplumunun tek taraflı ve dev bir propaganda aracı vasıtasıyla Şangay ittifakına yönlendirilmesinin bile Batı için telafisi olanaksız bir kayıp olduğu kanaatindeyim. Yaşamımın 50 yılını insanlık tarihinin en büyük hapishanelerinin kurucularından olan insafsız Rus emperyalizmine karşı mücadeleyle geçirmiş bir kişi olarak, saygıdeğer büyüklerim Ruzi Nazar (Özbek CIA ajanı) ve Duane Clarridge'e (CIA ajanı) -ruhları şad olsun- karşı taşıdığım ahlaki sorumluluğun bilinciyle biricik dostlarımı mevcut durumun ihtiva ettiği büyük tehlikeler konusunda uyarmayı borç bilirim.”

Yani… 1960'lardan bu yana Türk milliyetçiliğinin simgelerinden olan, MHP'nin önemli isimlerinden, 1990'larda Orta Asya'ya yapılan açılımın mimarlarından Enver Altaylı, CIA ajanlarını övüyor ve Türkiye'nin “ABD ekseninden çıkmaması' gerektiğini savunuyor.

İşte esas tartışma bu!

SONUÇ: Artık milliyetçiliğin en önemli isimlerinden Tuğrul Türkeş de konuşmalı!

SORU ŞU: Bugün Türkiye'de milliyetçiliğin programı ve hedefi nedir?

Loading...