Geç ödenen ücret için yüzde 5 faiz de iptal

Gazetecilere geç ödenen fazla çalışma ücreti için günlük yüzde 5 faiz ödenmesini öngören yasa hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi (AYM), geç ödenen ücretler için günlük yüzde 5 faiz ödenmesini öngören yasa hükmünü de Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Basın mensubu olan davacının, ödenmeyen fazla çalışma ücretinin günlük yüzde 5 fazlasıyla tahsili talebiyle açtığı davada, mahkemenin söz konusu hükmün iptali talebiyle yaptığı başvuru üzerine AYM, fazla çalışma ücretlerinin gününde ödenmemesi halinde, her geçen gün için yüzde 5 fazlasıyla ödeneceğine ilişkin yasa hükmünü, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı, ölçülülük ilkesini ihlal ettiği, eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle daha önce iptal etmişti.

★★★

Aslında başvuruda, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'un 14. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde 5 fazlasıyla ödemeye mecburdurlar” hükmünün de iptali talep edilmişti.

Ancak AYM, mahkemenin bakmakta olduğu davanın konusunun basın mensubu olan davacının kendisine ödenmesi gereken fazla çalışma ücretinin günlük yüzde 5 fazlasıyla tahsiline karar verilmesi talebine ilişkin olduğu, 14. maddede düzenlenen aylık ücretin ödenmediğine ilişkin bir iddia veya bu yönde bir talepte bulunulmadığı, dolayısıyla başvuruda bulunan mahkemenin bakmakta olduğu davayla ilgisi olmadığından, zamanında ödenmeyen ücret için öngörülen günlük yüzde 5 fazla ödeme zorunluluğu kuralının iptaline ilişkin başvuruyu mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddetmişti.

★★★

30 Kasım 2019 tarihli yazımda, zamanında ödenmeyen ücretler için günlük yüzde 5 fazlasıyla ödeme yapılması zorunluluğuna ilişkin yasa hükmünün Anayasa'ya aykırılığı konusunda yapılan itiraz başvurusunun reddedilme sebebinin Anayasa'ya uygunluğu değil, itiraz başvurusunda bulunan mahkemenin bakmakta olduğu dava konusu ile ilgili olmaması nedeniyle yetkisizliği olduğunu, zamanında ödenmeyen aylık ücret için de talepte bulunulmuş olsaydı, AYM'nin zamanında ödenmeyen ücret alacaklarının günlük yüzde 5 fazlasıyla ödenmesine ilişkin hükmü de esastan inceleyerek aynı gerekçelerle iptal kararı vermesinin mümkün olacağını, fazla çalışma ücretinin yüzde 5 fazlasıyla ödenmesine ilişkin iptal kararının, gününde ödenmeyen normal ücretler için kıyas yoluyla uygulanamayacağını, ancak zamanında ödenmeyen ücretin günlük yüzde 5 fazlasıyla ödenmesi talebine ilişkin doğacak bir uyuşmazlıkta, “Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde 5 fazlasıyla ödemeye mecburdurlar” hükmünün Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla AYM'ye götürülmesi halinde, söz konusu yasa hükmünün de aynı gerekçelerle iptalinin söz konusu olabileceğini sizlerle paylaşmıştım.

★★★

Bu defa yine gazeteci olan davacının, zamanında ödenmeyen ücret alacaklarının günlük yüzde 5 fazlasıyla tahsil edilmesi talebiyle açtığı davada, söz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan mahkemenin iptal talebiyle yaptığı başvuru üzerine AYM, gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenlerin, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde 5 fazlasıyla ödemek zorunda olduklarına ilişkin yasa hükmününün, zamanında ödenmeyen fazla çalışma ücretinin günlük yüzde 5 fazlasıyla ödenmesini öngören yasa hükmünün Anayasa'ya aykırılığına ilişkin iptal kararındaki benzer gerekçelerle (adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı, ölçülülük ilkesini ihlal ettiği, eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı) Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Loading...