Hukuksuzluk yıkımdır

Ulusal yaşamımızın dayanağı, hak ve özgürlüklerin kaynağı ve güvencesi Anayasa'dır. Daha açık bir anlatımla hukukumuzun mayası Anayasa'dır. Anayasa'nın 103. maddesinde açıkça geçen “…görevi TARAFSIZLIKLA yerine getirmek için…” andına aykırı olarak bir parti genel başkanlığını üstlenen kişinin “…hukukta yenilikler yapılacağı…” sözüne ne ölçüde inanılır? Anayasa'ya aykırı durum hukuksuzluğun dik alâsı iken “hukukta yenilik” sözünü ciddiye almak güçlüğü, düşünceleri ağırlaştırıyor.

Hukukçuların bağımsızlık ve yansızlıklarının güvencesi, namusları ve onurlarıdır. Kişilikleri, meslek ahlâkının kaynağıdır. En büyük ve anlamlı sorumluluğun vicdan sorumluluğu olduğu bilinci gerçek hukukçunun temel anlayışıdır. Adalet güneşinin toplumsal barışa, dayanışmaya ve güvene tuttuğu ışık yaşam esenliğini dokur, güçlendirir ve renklendirir.

Adalete güven, yaşamın en önemli güvencelerinden biri, hattâ başlıcasıdır. Değişik nedenlerle etkilenen adalet, adalet değildir. Bu nedenle yargı bağımsızlığı, adaleti gerçek ve anlamlı kılan en önemli niteliktir. Bir dâvada yanların, adaletin doyuruculuğu ve güveni içinde adliyeden barışla ayrılmaları en değerli en anlamlı buluşmadır.

İnsanlığın, eşitliğin, hak ve özgürlüğün yaşamımızdaki yerine yaraşır olma durumumuz onu hak etme nedenidir. Hukuk bu yapının, bu gereğin temelidir. Biçimsel bir kural düzeni olarak algılanmamalı, toplum yapısının dayanağı olarak benimsenip değerlendirilmelidir. Hukukun çiğnendiği, kalmadığı yerde insanlık değerlerinin, insanlığın kalmadığı unutulmamalıdır. Bu nedenle hukuka özen göstermek, başta hukukçular olmak üzere herkesin insanlık ve yurttaşlık görevidir. Yaşamı aydınlatan da bu bilinçtir.

Toplumsal barışın, dayanışmanın, esenlik ve mutluluğun kaynağı ve güvencesi olarak değerlendirdiğimiz hukuk, yaşam ışığıdır. Değişik yanları, ayrı özellikleri bulunan insanları bir yapının altında güven, dayanışma ve birlikte yaşam olgusu içinde tutmak, en yararlı başarılardan biridir. Özellikle anlamsız ve gelişigüzel siyasal kavgalarla ortamı karartmanın, yurttaşları karşıtlık kışkırtması ve anlaşmazlıklarla baş başa bırakmanın hiçbir anlamı ve yararı yoktur. Kendi yerleri ve konumları için yurttaşları karşıkarşıya getirmek büyük bir insanlık suçudur.

Hukuk, uygarlığın yaptırımıdır. Koruyucu, destekleyici, güçlendirici ve aydınlatıcı etkisi asla yadsınamaz. Hukuksuz kalmak, aç kalmaktan kötüdür. Yeni yılı umutla karşılıyor, çekilen sıkıntıları, yaşanan olumsuzlukları unutturacak olumlu gelişmeler dileğiyle tüm yurttaşlarımıza kutlu olsun dileklerimizi sunuyorum.

YENİ YAYINLAR

Emekli eğitimci Mehmet AYHAN'ın “Eğitinin İçinden” adlı kitabı PAYDA Yayınları'nın,

Ahmet KÖKLÜGİLLER'in “Şair ve Yazar Mektupları” adlı kitabı BAYGENÇ Yayıncılık'ın,

 Emekli Müsteşar O. Ertuğrul ÖNEN'in “Fırıldak” adlı romanı DORLİON Yayınları'nın,

 Nadiye SARITOSUN'un “Benim Angaram” adlı kitabı TOGAN Yayınları'nın,

 Ahmet Zeki YEŞİL'in “Korona Müfettişi” adlı mizah kitabı MÜHÜR Yayınları'nın ürünü. Yazarlarını içtenlikle kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum.

Loading...