Toplumsal örnekler

Toplumsal yaşamda tüm insanlık durumları ve tutumları birer örnek olma niteliğini taşır. Giyim-kuşam, yürüyüş, konuşma, yaşam biçimi, uğraş konuları, çalışma alanları, ilgi nedenleri ve odakları, izlenen yollar, kullanılan yöntemler ve değişik tutum ve durumlar bu kapsamdadır. Yaşamın değişik görünümlerinde açık ve saklı kimi benzerlikler, kimi kaçınma ve özentiler bu gerçeği yansıtır. Örnek olmanın değeri ve önemi ölçüsünde örnek almanın da yararı ve gücü söz konusudur. Ancak unutulmamalı ki kötü örnek, örnek değildir.

İlişkilerimizde en önemli araç olan ‘dil'e gereken önemi verdiğimizi savunamayız. Dil temizliği, anlamlı ve içtenlik konuşma kişiliğin de önemli niteliklerinden ve belirtilerinden biridir. Dil konusunda Türkçemize gereken ilgiyi yeterince göstermediğimiz gerçeğini yazılardan daha iyi saptayabiliriz. Dilimizi yabancı sözcüklerden arındırma çabamız yeterli değildir. Bakanlar Kurulu kararıyla “kamu yararına çalışan dernek” sayılan Dil Derneği'nin çalışmalarının ilgiyle izlenmesine karşın basının özensizliğiyle eğitim- öğretim kurumlarının tutumu istenen sonucu almayı geciktirmektedir.

Yabancı sözcüklerden arındırma, yazarların umursamazlığı, medyanın özensizliği, yetkili ve ilgililerin aldırışsızlığıyla yetersiz kalmaktadır. Bunun yanında yabancı dil kullanmakla bir tür gösteri tutkusu da olumsuzluğun sürmesine neden olmaktadır. Tabelâ ve reklâm kirliliği de duruma eklenebilir.

Yurttaşlık duyarlığı, yazarlık ve bilim adamıyla devlet görevlisi sorumluluğu sözde kalmamalı, özellikle dil konusunda gereken özenin gösterilmesine büyük önem verilmelidir. Ulusallık niteliğinin başlıca öğelerinden biri dildir.

Bu görüşümüz ve önerimizle yabancı dil karşıtlığı yapmıyoruz. Yabancı dil bilmenin, yerinde kullanmanın yararını kimse yadsıyamaz. Ancak, öz dilini bırakıp günlük yaşamında gösteri aracı gibi yabancı sözcüklere yer vermek doğru bir davranış değildir. Dili zenginleştirmek yurttaşlık görevinin başında gelen sorumluluklardan biridir. Dil konusunda deyimleri, deyişleri, atasözlerini anımsamak yeterli bir yaklaşımdır.

Elkonulan Türk Dil Kurumu'nun üyesi ve hukuk danışmanı idim. Şimdiki Dil Derneği'nin de üyesiyim. Başkan Sevgi Özel'in dilimiz konusundaki örnek duyarlık ve çabalarını beğeniyle karşılıyor ve kendisini kutluyorum.

ÖNEMLİ BİR DEĞİNİ

AKP iktidarını sürdürmek için 600'e çıkarılan milletvekili sayısı karşısında 2018'e göre 327 milyon nüfusu olan ABD'ndeki siyasal yapılanma, 438 millet meclisi, 100 senato üyesiyle birlikte 538 kişilik Kongre'den oluşmaktadır. Ülkemizde emekli sayılan milletvekilleriyle birlikte, Meclis'teki 600 milletvekiline yapılan ödemelerin ulusun sırtındaki çok ağır bir yük olduğunu bir kez daha belirtiyorum.

Loading...