Enerjide dönüşüm için 5.2 trilyon dolar gerekiyor

Çevreci enerjiye yatırım günden güne artıyor. Ancak hedefe ulaşılabilmesi için bunlar henüz yeterli seviyede değil ve trilyonlarca dolarlık yatırıma ihtiyaç var.

Enerjide dönüşüm için 5.2 trilyon dolar gerekiyor

Küresel yenilenebilir enerji kapasite yatırımları 2020 yılında yüzde 2 yükselerek 303.5 milyar dolara ulaştı. Ancak uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin (Ernst & Young) bu yıl 57.'sini hazırladığı Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi'ne (RECAI) göre; küresel olarak net-sıfır hedeflerinin yakalanabilmesi için 5.2 trilyon dolarlık ek yatırım yapılması gerekiyor. Endekste kurumsal yatırımcıların enerjideki dönüşümün finansmanında oynaması gereken rolün önemi vurgulanıyor.

HEDEFLER YÜKSELTİLİYOR

EY Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği yıllık endeksine göre; 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde çok sayıda ülke zayıf ekonomik koşullara rağmen enerji hedeflerini yükseltmeyi planlıyor. Endekste ABD ve Çin ilk iki sırada yer almayı sürdürürken, Hindistan üçüncü sıraya yükseldi. Doğu Asya yenilenebilir enerji için yüksek potansiyelli bir yatırım bölgesi olarak öne çıkıyor.

İŞ BİRLİKLERİ GÜÇLENMELİ

EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Hiçbir ülke veya şirket net-sıfır hedefine tek başına ulaşamayacağından, endüstri ekosistemleri, farklı coğrafyalar ve hükümetler arasında iş birlikleri kurulması önem taşıyor. Teknolojinin sağladığı olanakların, dünyayı daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıma amaçlı dönüşümde etkin biçimde kullanılması gerekiyor.”

Doğu Asya'da büyük yatırım potansiyeli var

Hindistan, endekste 4. sıradan 3'e yükseldi. Bununla beraber endekste sırasıyla 8 ve 17. sırada yer alan Doğu Asya ülkeleri Japonya ve Güney Kore, 2020 yılında net-sıfır emisyona ulaşmaya yönelik taahhütlerde bulundular. Endekste, Doğu Asya'da 800'den fazla hayata geçirilmeye hazır temiz enerji projesi olduğu ve bölgenin toplam 316 milyar dolarlık yatırım potansiyeline sahip olduğu vurgulanıyor.