Cumhurbaşkanı imzaladı: Devlet Denetleme Kurulu’nin yetkileri değişti

Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkilerinin genişletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı imzaladı: Devlet Denetleme Kurulu’nin yetkileri değişti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve Devlet Denetleme Kurulu hakkında önemli bir düzenleme yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklikler öngören kararnameye göre, kurulun denetleme yetkisi kapsamına; halen bu kapsamda bulunan kurum ve kuruluşların yanı sıra yeni kurumlar da eklendi.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler, vakıflar ve birliklerin her türlü ortaklık ve iştirakleri ile kooperatifler de kurulun denetleme yetkisi kapsamına alındı.

Kararnameye eklenen fıkraya göre,  grup başkanı ve denetçiler, denetim görevinin gereği denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim ve bu amaçla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olacaklar.