Şüpheli engelli sağlık kurulu raporları üzerinden ödeme yapılmış

Devletin resmi kurumlarındaki usulsüzlükler zinciri Sayıştay raporlarına yansımaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından şüpheli engelli sağlık kurulu raporları üzerinden yardım ve destek koşullarını taşıdığı şüpheli olan kişilere yardım ve destek ödemesi yapılmaya devam edildiği görüldü.

Şüpheli engelli sağlık kurulu raporları üzerinden ödeme yapılmış

Sayıştay, şüpheli engelli sağlık kurulu raporları üzerinden bazı kişilere ödeme yapıldığını tespit edildi.

ŞÜPHELİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI  ÇIKTI

Devletin resmi kurumlarını denetleyen Sayıştay Başkanlığı, beraberinde birçok usulsüzlükleri de ortaya çıkarmaya devam ediyor. Sayıştay denetçileri, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Bakanlığa bildirilen sahte ve şüpheli engelli sağlık kurulu raporlarından bazılarının taşra teşkilatına bildirilmemesi, bazılarının geç bildirilmesi sebebiyle; bu bildirimlerin gereklerinin taşra teşkilatınca gecikmeli olarak yerine getirilmesi sonucu, bazı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından şüpheli engelli sağlık kurulu raporları üzerinden yardım ve destek koşullarını taşıdığı şüpheli olan kişilere yardım ve destek ödemesi yapılmaya devam edildiğini belirledi.

SAĞLIKLI TAKİP MEKANİZMASI YOK

Denetçilerin yaptığı incelemelerde, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından bildirilen sahte ve şüpheli sağlık kurulu raporlarına ilişkin Bakanlık merkez teşkilatına yapılan bildirimlerin ivedilikle taşra teşkilatına bildirilmesinde sorunlar yaşandığı, taşraya bildirilen hususlarla ilgili olarak ise gereğinin yapılıp yapılmadığının sağlıklı bir şekilde takibini sağlayacak bir mekanizmanın bulunmadığı tespit edildi.

TERSİNİ İDDİA EDEN BAKANLIK KANITLAYACAK BELGE SUNAMADI

Raporun devamında ise şöyle denildi;

“Bakanlığın cevabında, bulguda yer alan tespitlerin tam tersini iddia edilmişse de, bu iddiaları kanıtlayacak herhangi bir belge sunulmamıştır. Bakanlığın bu iddiasına rağmen denetim ekibimizce yapılan incelemelerde ise Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından Mersin ilinde gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen ESKR’lere ilişkin bilgilerin, Teftiş Kurulu tarafından 17.01.2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirildiği ifade edilmiş ancak Bakanlık merkez teşkilatı tarafından Mersin İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 31.12.2020 itibariyle resmi bildirimde bulunmadığı tespit edilmiştir.”