Vatandaş Erdoğan’ı dinlemedi: Doğurganlık hızı geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık 'en az üç çocuk' çağrısı yaparken, vatandaşın bunu dikkate almadığı görüldü.

Vatandaş Erdoğan’ı dinlemedi: Doğurganlık hızı geriledi

Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2019 yılındaki 1.88 çocuktan, 2020 yılında 1.76 çocuk düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 2020 yılında yüzde 51.3’ü erkek, yüzde 48.7’si kız toplam 1 milyon 112 bin 859 canlı bebek doğdu. Doğumların yüzde 36.9’u ilk, yüzde 31.7’si ikinci, yüzde 17.9’unun üçüncü, yüzde 12.6’sı da dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleşti.

Doğumların yüzde 2.9’u çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların yüzde 96.8’i ikiz, yüzde 3.1’i üçüz ve yüzde 0.1’i dördüz ve daha fazlaydı.

Türkiye’nin toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1.86 çocuk ile Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1.14 çocuk ile Malta olduğu görüldü.

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı da, 2001 yılındaki binde 20.3’den 2020 yılında binde 13.3’e geriledi.

Türkiye’nin kaba doğum hızının Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızları incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek kaba doğum hızına sahip olan ülkenin binde 12,0 ile İrlanda olduğu, en düşük kaba doğum hızına sahip olan ülkenin ise binde 7,0 ile İtalya olduğu görüldü.

Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2020 yılında binde 115 ile 25-29 yaş grubunda görüldü.

15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2020 yılında binde 15’e düştü.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin adölesan doğurganlık hızları incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke binde 39 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke ise binde 2 ile Hollanda ve Danimarka oldu. Adölesan doğurganlık hızı 2019 yılında binde 17 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi 8 ülke ile beraber Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer aldı.

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26.7 iken 2020 yılında 29 oldu. İlk doğumunu 2020 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26.5 oldu.

Esnaftan Erdoğan'a: Sandığa gidip helalleşelim İlginizi Çekebilir Esnaftan Erdoğan'a: Sandığa gidip helalleşelim

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...