Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Yaşam yansımaları

15 Mart 2021 Yazarlar

Yaşamı çekilebilir kılmaktan öte güzelleştirmek toplumsal ilişkilere bağlıdır. Arkadaşlık, dostluk, meslektaşlık bağları bunların başlıcalarıdır. Okul ve askerlik arkadaşlığı unutulmaz anılarla doludur. Ders aldığımız, sınavlar geçirdiğimiz sınıfları, salonları hiç unutamayız. Yaşamımızın en renkli anılarıyla dolu öğrenim yıllarımız aynı zamanda kendimizi kanıtlama çabalarımızın gençlik surecidir.

Toplumsal ilişkilerin değerini ve önemini vurgulamak için zaman zaman yinelediğim “Ne gümüş gemi, ne altın gemi! Dost gemisi!” sözü karşılıklı inan, güven ve dayanışma bağlarının yaşamımızdaki yerini vurgulamaktadır. Değişik siyasal, ekonomik ve öbür yaşam sorunlarıyla bir tür bunalım içinde olan insanlarımız ilişkilerini de soğutmuşlardır. Tüm olumsuzluklara karşın arkadaşlık, dostluk ve meslektaşlık bağlarını sürdüren, bu bağların sıcaklığıyla mutlu olanlar, yaşam kıvancıyla gönenenler var.

Dostluk, dayanışmanın en etkin, en güçlü bağlarından biridir. İçtenliğe, güvenliğe, özveriye ve anlayış birlikteliğine dayanır. Özellikle temel konularda ve sorunlarda görüş ve anlayış birliği yakınlaşmanın en belirgin nedenidir. Bunun için doğal yakınlar olmaya, akraba, arkadaş, komşu olmaya gerek yoktur. Duygu, düşünce, görüş birliği, yanyana gelmenin, omuz omuza ve elele vermenin kaynağı ve dayanağıdır. Bunun için aynı meslekten, aynı okuldan, aynı yerleşim yerinden olmaya gerek yoktur. Duyarlık, anlayış ve davranış birlikteliği kaynaşıp bütünleşmenin çıkış noktasıdır.

Geçen hafta atölyelerine giderek görüşmek mutluluğunu duyduğum tanınmış heykeltıraş METİN YURDANUR ile yine başarılı heykeltıraş ASLAN BAŞPINAR'ın yapıklarını (yontularını) izlemek beni gönendirdi. Ülkemizin başarılı sanatçıları bizim övünç kaynağımızdır. Birlikteliğimizde tanınmış ressam Hasan PEKMEZİ ile Dr. Necati YALÇIN ve ülkemizin en iyi Atatürk ressamlarından NEVZAT CAN da vardı. Sanatçı dostlarla birliktelik yaşam sorunlarından uzaklaşıp değerler ve ilkeler üzerinde söyleşiyle, zamanı tatlandırmanın neş'esiyle gönenmeyi sağlıyor. Sorunlardan uzaklaşıp sanat ve sanatçılarla ilgili konuşmak, anıları yinelemek, arkadaşlığın ve dostluğun kıvancıyla yenilenip güçlenircesine bir parıltıyı yaşamak mutlu ediyor.

Kitap satış yerlerini, resim sergilerini, müzik konserlerini, kimi konferans ve konuşmaları izleyerek toplum sıcaklığını yaşayıp sürdürmek insanın yaşama gücünü dokuyor ve artırıyor. Yukarda gezdiğimi söylediğim atölyelerdeki en başarılı yapıtlar ATATÜRK büstleri ve heykelleriydi. Yapıtlarının ustalarını etkileyip başarılı kılmasındaki etkisinin büyük olduğu anlaşılıyor. Metin YURDANUR'un Ankara'yı donatan heykelleriyle Aslan BAŞPINAR'ın Anıt-Kabir'deki iki kabartması (rölyefi) ATATÜRK sevgi ve saygısıyla kıvancımızın güzellikleridir.

YAZARIN TÜM YAZILARI