Müteahhitlere 12 aylık kıyak

Ön ödemeli konut satışında müteahhitlerin teslim süresi maksimum 36 ayken, 48 aya çıkarıldı.

Müteahhitlere 12 aylık kıyak

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelikle müteahhitler rahatlatıldı.

Yeni yönetmeliğe göre ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilme süresi uzatıldı. Bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren 36 ayken, 48 aya çıkarıldı.

Yönetmelik şöyle:

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunludur. Bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren kırk sekiz ayı geçemez.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Gözde müteahhitlerin hatasının faturası yine millete kesildi İlginizi Çekebilir Gözde müteahhitlerin hatasının faturası yine millete kesildi 'Halk sağlığından kesip müteahhitlere aktarılıyor' İlginizi Çekebilir 'Halk sağlığından kesip müteahhitlere aktarılıyor'

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...