AYM, eylem yapan sendikacılara kesilen cezaları iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Eğitim-Sen'e bağlı sendika üyelerinin yaptıkları eylem gerekçesiyle kesilen idari para cezalarının hak ihlali olduğuna karar verdi.

AYM, eylem yapan sendikacılara kesilen cezaları iptal etti

Eğitim Sen üyesi bir grup, 2017 yılı Şubat ve Mart aylarında Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda toplanarak bir dizi eylem yaptı.

Gruptakiler, “Hukuksuz ihraçlara ve açığa almalara teslim olmayacağız, direneceğiz” pankartı açtı, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

Toplamda 29’u bulan her eylemin sonunda sendikacılar polis merkezine götürüldü. Katıldıkları her eylem nedeniyle 227 TL idari para cezası verildi. Sendika üyeleri cezalara itiraz etse de itirazları mahkemeler tarafından reddedildi.  Bunun üzerine Eğitim Sen üyesi 22 sendikacı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

  • Somut olayda başvurucuların katıldığı bildiri dağıtımı, pankart açma, oturma eylemi, slogan atma ve basın açıklamalarının barışçıl şekilde sürdüğü, kolluk tarafından yapılan uyarı, ardından başvurucuların emniyete götürülerek yapılan kimlik tespiti sonrasında gösterilerin olaysız sonlandığı görülmektedir.
  • Barışçıl şekilde gerçekleşen eylemlerde ikinci olarak kamu düzeninin eylemlerden ne ölçüde etkilendiği de önemli bir unsur olup somut olayda kamu düzeninin bozulmadığı anlaşılmaktadır.
  • Kamu düzenin bozulmadığı durumlarda ise bozulma tehlikesinin varlığının ikna edici ve yeterli gerekçelerle kamu otoritelerince ortaya konulması yaptırım uygulanması için zaruridir.
  • Mevcut durumda ortaya konulan gerekçelerin genel nitelikte olduğu ve somut olayda yaptırım konusu eylemlere özgü olmadığı görülmektedir
  • Sonuç olarak kamu otoritelerinin kamu düzeninin bozulduğu ya da bozulma tehlikesinin varlığını OHAL şartlarıyla bağlantılı ve olgulara dayalı olarak ortaya koyamadıkları sonucuna varılmıştır.
  • Başvuruculara idari para cezası verilmesi şeklindeki müdahalenin zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiğinin

ilgili ve yeterli bir gerekçe ile ortaya konulduğunun kabul edilmesi mümkün olmamıştır.

HÜKÜM: GÖSTERİ HAKKI İHLAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi şu hükmü kurdu: ;

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

C. Kararın bir örneğinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Aydın 1. Sulh Ceza Hâkimliğine ve Aydın Sulh Ceza Hâkimliğine GÖNDERİLMESİNE,
OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

İktidar-sendika işbirliğiyle öğretmenleri oyuna getirdiler İlginizi Çekebilir İktidar-sendika işbirliğiyle öğretmenleri oyuna getirdiler

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...