Boğazına dursun ham çökelek!

Toroslardaki Türkmenlerin yazıp söylediği Silifke türküsüne benzedi: Dönü dönüver de ah sekerek. Boğazına dursun ham çökelek.

Sevr yenilgiydi.

Lozan zafer.

Tersini söyleye geldiler; Lozan yenilgidir demekten bir değerler bütünü çıkaracaklarını umdular. Söz ağızlarından çıktı. Geri de sokamadılar. Lozan yenilgidir demek ham çökelek oldu boğazlarına durdu.

Adalar!

Lozan'da verildi.

Dediler.

Doğru çıkmadı.

Batum!

Lozan'da verildi.

Dediler.

Doğru çıkmadı.

Musul!

Lozan'da verildi.

Dediler.

Doğru çıkmadı.

Hatay!

Lozan'da verildi.

Dediler.

Doğru çıkmadı.

Lozan teslimiyettir.

Dediler.

Doğru çıkmadı.

Lozan'da gizli madde var.

Dediler.

Doğru çıkmadı.

★★★

Sevr yenilgi.

Lozan zaferdi.

Teslimiyet anlaşması Sevr, Lozan'da yırtılıp atıldı. Kapitülasyonlar Lozan'da yırtılıp atıldı. Vatanın bölünmesi planları yırtılıp atıldı. Cemaat mahkemeleri yırtılıp atıldı.
Konsolosluk hükümleri yırtılıp atıldı. Özel ayrıcalıklar yırtılıp atıldı. Çok hukukluluk yırtılıp atıldı. Karada bağımlılık yırtılıp atıldı. Denizde kulluk yırtılıp atıldı. Kabotaj esirliği yırtılıp atıldı. Trakya sınırında ve Boğazlarda askerden arındırılmış bölgenin denetimini emperyaliste veren anlaşmalar yırtılıp atıldı. Gökçeada'yı, Bozcaada'yı, Tavşan Adası'nı ve Karaağaç'ı işgalciye sunan imzalar yırtılıp atıldı.  Sömürgeciye verilen tüm imtiyazlar boyunduruğu kırılıp atıldı. Osmanlı borçları ile Duyunu Umumiye Düzeni de yırtılıp atıldı. Lozan, Anadolu'da cephelerde kanla irfanla kazanılan büyük ve çok önemli bağımsızlığın hesaplaşma masasıydı.

Lozan!

Egemenlik getirdi.

Bağımsızlık getirdi.

Laiklik getirdi.

Ulus devlet getirdi.

Tek hukuk getirdi.

Bölünmezlik getirdi.

Eşitlik getirdi.

99 yıl barış getirdi. İsmet Paşa İngiliz temsilci Lord Curzon'a her seferinde
“kapitülasyon istemiyoruz…” dik duruşunu Lozan'da masada gösterdi. 8 ay süren görüşmeler sonunda Ankara'da 41 yaşında masadan da zafer bekleyen Mustafa Kemal'e Lozan'da 38 yaşında İsmet Paşa; “Sorunlar tümüyle lehimize halloldu. Artık oturum yoktur. Anlaşma birkaç gün içinde imzalanacaktır”
haberini telgrafla verdi.

Ertesi gün oldu.

Gazetelerde haber “İstiklalimiz güvendedir. Çok yorulduk ama istiklalimizi (bağımsızlığımızı) kurtardık” manşetleri ile çıktı. Lozan'ın değerini anlayanlar son üç günden beri zaferi anıyor, kutluyor, konuşmalar, konferansalar, yazılar, kitaplar, makaleler yayınlıyorlar…  Lozan yenilgidir diyenler ve yeniden padişahlık benzeri bir düzene geri dönmek için yırtınanlar ise üç gündür tek bir cevap vermediler.

Yalan ağızdan çıktı.

Geri de alamıyorlar.

Sadece susuyorlar.

Boğazlarına oturdu.

Ham çökelek.

★★★

Lozan zaferdi.

4 meyve verdi.

Çok çalışmak.

Aklı öne geçirmek.

Namuslu olmak.

Şerefli kalmak.

İsmet Paşa'nın “namuslu kalmaya cüret et” cümlesi sömürgecinin başka kalıplar, şekiller, biçimler, kılıflar altında yeniden hortlatılıp gelerek kabul görmemesi içindi. İngiliz Lord Kurzon İsmet Paşa'ya; “önünde sonunda bana (Londra finans piyasasına) geleceksiniz. Size ne lazımsa bende var…” demişti.

Çok çalışıldı.

Akıl öne geçirildi.

Namuslu olundu.

Şerefli kalındı.

Önce demiryolları sonra ikinci sanayi devriminin fabrikaları tek tek kuruldu. 99 yıl sonra bugün Lozan yenilgidir diyenler Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine dış borç dilenerek 800 milyon dolara plastik dinazor oyuncak parkı diktiler. Ve şimdi geçim darlığı içine düşen “halka sabır” çağrısını kendileri Saray'dan yapıyorlar. Ve bir yandan da Arap para babalarının akıl hocası Londra finans piyasalarına gidip Lozan sonrası 99 yılda yapılmış fabrika, liman, tesis ne varsa ucuza “satılığa çıkardık gelin alın” diye davetiye çıkartıyorlar.

Silifke türküsü:

Dönüver de sekerek.

Boğazına dursun.

Ham çökelek.

Loading...