“Türkiye’yi kemiren ihanet!”

Önceki gün, Büyük İslâm Bilgini Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün 6'ncı ölüm yıldönümü idi…

Onu, Atatürkçü, aydın, cumhuriyetçi ve demokrat kişiliği nedeniyle çok severdim. Zaman zaman dost sohbetleri yapardık.

65 yaşında kaybettiğimiz Yaşar Nuri Hoca, hayatı boyunca insanlarımızı din tüccarlarına karşı uyarmış “Halkı Allah ile aldatıyorlar” diyerek bu konuda çok değerli kitaplar
yazmıştı.

Dini kişisel menfaatlerine kullananlar için “Vicdanları bitmiş” derdi…

★★★

Vicdanların bittiği yerde insanlık da biter!

Bugün ülkemizde, yok olan vicdanlarla birlikte, adalet duygusu başta olmak üzere tüm evrensel değerleri kaybetmiş durumdayız!

Toplum âdeta ikiye bölünmüş halde… Siyasetçiler, karşıt görüşlü gruplar arasına kin ve nefret tohumları ekiyor.

Siyasilerin yıkıcı ve zehirli dili devam ettiği sürece, insanlarımız arasındaki ayrışmanın daha da üzücü boyutlara ulaşması güçlü bir ihtimaldir.

★★★

Haram haramdır, hırsızlık hırsızlıktır, adaletsizlik adaletsizliktir!

Bunların hiçbiri İslâm'da yoktur ama nasıl bir Müslüman ülkeysek, bizde hepsi var!

Din kisvesi altında yapılan işlerle “bal tutup parmak yalayanlar” derin yoksulluğu millete armağan (!) ettiler.

İşte, Yaşar Nuri Hoca hayatı boyunca bu tiplerle mücadele etti, kitaplar yazarak onların zulmünü, gaddarlıklarını gözler önüne serdi.

“Dinci” denilen bu tür insanların halkı nasıl sömürdüğünü, saf ve cahil kitleleri hurafelerle nasıl kandırdıklarını “Türkiye'yi Kemiren İhanet – Allah ile Aldatmak” adlı kitabında anlatan Yaşar Nuri Öztürk şöyle diyordu:

★★★

“Türk halkı neden yüzyıllardır kandırılıyor?

Bunun yanıtının Kuran'da olduğuna inanıyorum.

Kuran “Allah ile aldatmayın” ihtarında bulunuyor. Neden?

Çünkü Allah ile aldatılanların en büyük sorunu, aldatıldıklarının farkında olmamalarıdır.

İnsanlarımızın derinden inandıkları ve içtenlikle teslim oldukları değerler kendileri aleyhinde kullanılıyor. Bunu fark etmeleri hiç kolay değildir.

Türk halkı, dinine olan derin saygısı, İslâm'a duyduğu teslimiyet yüzünden Allah ile aldatanlara karşı aklını kullanmıyor!

Yaşar Nuri Hoca, öldüğü güne kadar “Allah ile aldatılan vatandaşları” uyarmaya çalıştı ama bu tür insanlarımızın uyanmaya niyetleri yok!

Bir toplum bu kadar gaflet içinde olabilir mi? Yaşadığımız hazin günlere bakıp kahrolmamak elde değil!

Nur içinde yat Yaşar Nuri hocam…

Dinci grupların gücü!

Rahmetli Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Türk insanına yönelen “Allah ile aldatmak” faaliyetine altyapı oluşturan ve bunun için de değişik maskeler altında sürekli dinsel söylemler kullanan bazı grupları ve etki imkânlarını (2003 yılı itibarıyla) şöyle açıklamıştı:

Milli Görüş örgütü:

37 yayın, 330 dernek, 33 vakıf, 8 dershane, 48 şirket.

Fethullahçılar: 16 yayın, 23 dernek, 220 vakıf, 24 pansiyon, 570 dershane ve okul, 96 şirket.
(15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra hepsi kapatıldı)

Süleymancılar: 6 yayın, 2100 dernek, 14 vakıf, 1750 pansiyon, ve kurs, 28 şirket.

Şiddetçi radikal örgütler: 100 küsur yayın, 1000 küsur dernek, 50 küsur vakıf, muhtelif pansiyonlar ve kurslar.

Toplam rakamlar:

2570 dernek, 170 yayın, 316 vakıf, 1780 pansiyon ve kurs, 580 dershane ve okul ile yaklaşık 180 şirket.

★★★

Yukarıdaki bilgiler 2003 yılına ait… Aradan geçen 19 yılda bu rakamların arttığı kesin ama kaça ulaştığını bilmiyoruz.

Çıkarını vicdan ve insanlık değerlerinin üstünde tutan bu güç “Türkiye'yi kemiren bir ihanet dalgası” oluşturuyor!

GÜNÜN SÖZÜ

Dinde zorlama yoktur, doğru yol, eğri yoldan ayrılmıştır. (Kur'an)

Loading...