Milli Eğitim Bakanlğı'na bağlı ortaokullar, imam-hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ıncı, 7'inci ve 8'inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenecek 2020 İOKBS Bursluluk sınavının tarihi belli oldu. MEB'den alınan bilgileri ve sınav tarihini sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte 2020 İOKBS bursluluk sınav tarihi ve başvuru tarihi hakkındaki detaylar.

2020 İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN? SINAV TARİHİ NE?

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS-İOKBS) 25 Nisan 2020 tarihinde yapılacağı açıklandı. Bursluluk sınavı için başvuruların ise ne zaman alınmaya başlayacağı henüz açıklanmadı.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yurt İçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Başvuru İşlemleri;

a. Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

b. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvuru tarihleri MEB'in açıkladığı tarihler arasında alınacaktır.

c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacaktır.
ç. Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;

“EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.

d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi
sınav bitimine kadar saklanacaktır.

e. Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler, T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapacaklardır. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “MEB Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir. Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2019-2020 öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi MEB'in açıklayacağı tarihten itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. Öğrencilere fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir. Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim
gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav hizmeti de yer alacaktır.