Tarık IŞIK

Diyanet’te vaiz olan bir personel, yurt dışı görevi için girdiği “Mesleki Bilgi Seviye Tespiti” sınavından 93 puan aldı. Ancak mülakatta “başarısız” sayılarak elendi. Bunun üzerine vaiz, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurarak, hukuka aykırı olduğunu düşündüğü sınavın düzeltilmesini, sözlü sınavın görüntü ile kayıt altına alınmasını ve objektif kriterlere göre yürütülmesini talep etti. KDK, başvurudaki iddialarla ilgili Diyanet’ten bilgi istedi. Gelen cevapta, vaizin ÖSYM tarafından yapılan sınavda 93 puan aldığı, mülakatta ise komisyon üyelerinden 50’şer puan alıp, baraj olan 60’ın altında kaldığı vurgulandı.

YETKİ SINIRINI AŞTI

Kamu Denetçisi tarafından yapılan incelemede puanlamaya ilişkin gerekçelerin mevcut olmadığı, sözlü sınavın ses ve görüntü ile kayıt altına alınmadığı belirtilerek şöyle denildi:

“Sözlü sınavda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu ve komisyon üyelerinin kanaatinin önemli olmakla birlikte, bu yetkinin kullanımının hukuk devleti ilkesi gereği denetlenebilmesi gerektiği açıktır. Başvuruya konu sözlü sınavın nesnellik, tarafsızlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kararların gerekçeli olması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmediği, dolayısıyla  başvuranın sözlü sınavının yeniden değerlendirilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır.”

KDK, bundan sonra düzenlenecek sözlü sınavlarda adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirler almasını, sesli ve görüntülü kayıt imkânlarından faydalanılmasını ve sınav sonuçlarının şeffaf bir şekilde ilan edilmesini de tavsiye etti.