Bugün 14 Mart Tıp Bayramı

Bugün yine diğer meslekleri olduğu gibi doktorları da hatırlayacağımız bir gün. "Bir gün" diyorum çünkü nasıl ki avukatlar gününde avukatları, gazeteciler gününde gazetecileri, hemşireler gününde hemşireleri, öğretmenler gününde öğretmenleri bir günlüğüne hatırlıyorsak ne yazık ki ülkemizde doktorları da sadece 14 Mart Bayramı gelince hatırlıyoruz.

Oysa doktorlar hayatımızda vazgeçilmez rol oynayan bir mesleğin mensupları. Doktorsuz bir hayat düşünülebilir mi.

İnsanın en önemli kazanımı sağlık olduğuna göre bu sağlığı insan bünyesinde idame ettirebilmek için doktorların vazgeçilmezliği tartışılabilir mi?

Elbette ki tartışılamaz. Ancak ne yazık ki el üstünde tutmamız gereken ve sayılarını, niteliklerini artırmamız gereken doktorlarımız günden güne hem meslek olarak hem de sıfatı olarak eriyorlar.

Elde edindikleri kazanımlarını bir bir yitiriyorlar.

Bugün birçok hastanede doktor sorunu yaşanmakta.

Özellikle acil servislerde ve bazı uzmanlık gerektiren branşlarda büyük bir doktor açığı var. Onun da birinci sebebi doktorların gerek özel hastanelere ya da başka ülkelere gitmeleri.

Tabii doktorların sorunları bunlarla sınırlı değil bugün isterseniz hayatımızın vazgeçilmez aktörleri olan ve hepimizin minnetle yad etmesi gereken doktorlarımızın taleplerini Adana Tabip Odası Başkanı Doktor Ahmet Suntur'dan dinleyelim.


Adana Tabip Odası Başkanı Doktor Ahmet Suntur

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Suntur, “14 Mart’ta 14 talebimiz var”diyerek bunları şöyle sıralıyor:

"1. TTB’nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz, güvenli çalışma ortamları için mekânsal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

2. Hekimlerin/sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin, idarecilerin insafına bırakılmamalıdır.

3. Pandemilerde, pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir.

4. Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır.

5. Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600’e yükseltilmelidir.

6. Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir.

7. Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir.

8. Vergide adalet istiyoruz! Vergi dilimi üst sınırı %15 olmalıdır.

9. Muayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir.

10. Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir.

11. Sağlık ortamına dair düzenlemeler, TTB ve ilgili sağlık emek-meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır.

12. Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır.

13. Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları, eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır.

14. Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir."